20 aprilie 2018 – COMUNICAT- Bilanțul activității pe trimestrul I – 2018

Nr. 121 / 03 aprilie 2018

AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI

BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE TRIMESTRUL I / 2018

În primul trimestru al anului 2018 la Biroul teritorial Ploiești al instituției  Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 360 de cetățeni, au fost depuse 69 de petiții și au fost primite 174 apeluri telefonice. De asemenea, au fost deschise 41 de dosare în care au fost efectuate verificări cu privire la situații semnalate și au fost soluționate un  număr de 48 de dosare și 26 de petiții care au avut ca obiect alte aspecte decât cele care intră în competența instituției Avocatul Poporului, iar în aceste cazuri cetățenii au primit îndrumări cu privire la modul de soluționare al problemelor cu care se confruntă. La finele acestui trimestru se aflau în lucru un număr de 18 dosare.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în competența Biroului teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului.  Experţii Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat însă lunar în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii.

Situaţia cu privire la numărul persoanelor din judeţele arondate, care au apelat la Biroul teritorial Ploiești  se prezintă astfel:

                                   Total                      Prahova             Buzău               Dâmboviţa
Audienţe                       360                       250                    49                        43
Petiţii primite                 69                         48                      13                         8
Apeluri telefonice         174                        104                    26                        44
Dosare soluționate       48                          30                      8                         10
Dosare deschise          41                          26                      11                         4
Anchete proprii             2                            2                         –                          –
Sesizări din oficiu         1                            1                         –                          –

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua, experții Biroului teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasări vor fi transmise în timp util anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.

Pentru cei interesați, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax – 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise și prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avpoporului.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Ioana Enache

Expert coordonator

Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI