21 aprilie 2018 – ANUNȚ DE PRESĂ – Dezbatere publică achiziții elicoptere

ANUNȚ DE PRESĂ

Nr. 104 din 20 aprilie 2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată, pentru Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, de elicoptere și simulatoare de zbor necesare gestionării situațiilor de urgență.

 

În prezent IGAv dispune de 22 de aeronave (20 elicoptere și 2 avioane) reprezentând un grad general de asigurare de 56% față de totalul prevăzut în Strategia dezvoltării aviației MAI 2010-2020.  Din totalul de 14 elicoptere ușoare aflate în dotare, 10 sunt destinate executării misiunilor aeromedicale, dar niciuna dintre aceste aeronave nu este echipată conform specificului misiunilor de căutare-salvare, respectiv misiunilor de salvare din medii montane, mediu maritim sau greu accesibile. Pe de altă parte, distribuția teritorială a resurselor este actualmente stabilită preponderent pe principiul timpului de răspuns la urgențe medicale și nu permite o alocare rapidă a acestora în cazul acțiunilor de căutare-salvare, necesitând deseori adaptări ale echipării în funcție de tipologia misiunilor care trebuie executate.

Astfel, IGAv nu dispune de capabilitățile necesare executării tuturor misiunilor specifice gestionării situațiilor de urgență, fiind nevoie de achiziționarea unor elicoptere noi cu dotări moderne, care să poate fi folosite în misiunile de salvare.

Desemnarea IGSU ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția de elicoptere și simulatoare de zbor pentru gestionarea situațiilor de urgență este motivată de faptul că la acest moment singura posibilitate de finanțare a necesarului aeronautic a fost identificată ca fiind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în care IGSU este eligibil, independent sau împreună cu alte instituții specializate care asigură funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit prevederilor POIM, investițiile se vor face centralizat, de către IGSU, pe tipuri de riscuri și intervenții ce se doresc a fi abordate (inundații, incendii, căutare-salvare, urgențe complexe, de natură tehnologică sau naturale ce apar în medii combinate – acvatic, dărâmături, înălțimi), urmând ca dotarea fiecărei unități să se facă în funcție de necesarul existent la nivel propriu. De asemenea, în cazul altor instituții specializate care asigură funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, Programul prevede că proiectele se derulează în parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență.

IGSU a depus Fișa de fundamentare pentru proiectul “Intervenția aeriană eficientă – Safe Air Vision”, aceasta fiind avizată din punct de vedere al eligibilității activităților de Autoritatea de Management a POIM. Propunere de proiect are ca obiect achiziția de elicoptere ușoare pentru intervenții de salvare în mediul montan echipate medical, elicoptere de căutare-salvare și achiziția unui simulator destinat pregătirii personalului navigant. Prin urmare, IGSU este instituția cea mai în măsură să fundamenteze necesarul de resurse pentru asigurarea misiunilor de căutare-salvare, inclusiv cele în care se utilizează resursa de zbor aparținând IGAv, care are calitatea de operator aerian SMURD.

Necesarul de elicoptere și simulatoare de zbor, pe tipuri și cantități se întocmește de IGSU și IGAV, după aprobarea hotărârii de Guvern, în acord cu documentele strategice aplicabile MAI în domeniul aerian și al gestionării situațiilor de urgență.

*

*          *

Textul  proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE