22 iunie 2018 – ORDIN privind convocarea în sedinţă ordinară, a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – 25 iunie 2018 ora 11:30

              ORDIN
privind convocarea în sedinţă ordinară, 
 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

             Având în vedere:

–  prevederile O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată  prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

–  prevederile HG nr.1491/2004, privind aprobarea Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– referatul Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă nr.       8152/20.06.2018 prin care se propune convocarea în şedinţă ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.

În temeiul art.26 din Legea 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

          ORDIN:

      Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău în data de 25.06.2018, ora 11.30. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului  Judeţean Buzău.

     Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

    1.     Informare privind monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă apărute pe raza judeţului în semestrul I  2018.
                   Prezintă: col. Găvăneanu Viorel – împuternicit inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău.

 1.       Analiza şi aprobarea proiectului Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative specifice sezonului estival 2018.
               Prezintă: col. Enache Valeriu – prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău.

 

 1. Informare privind activităţile preventive organizate cu grupuri ţintă de cadre didactice şi elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar, referitoare la pregătirea şi desfăşurarea excursiilor şi taberelor în zona montană.
  Prezintă: lt.col. Cueru Virgil – Ioan – împuternicit inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău.
 1. Asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole, împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale.
  Prezintă: ing.Duţă Marinela– şef serviciu ANIF – Unitatea de Administrare Buzău.
 1. Informare privind necesitatea constituirii la nivelul judeţului a grupului local de experţi  în vânat şi vânătoare pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane.
  Prezintă: dr.Milea Marijan – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău.

         Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 20/16.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare.

         Art. 4. Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău şi Secretariatul tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor comitetului.

   P R E F E C T
Carmen – Adriana Ichim

                                                                                                                                                 

                                                                  SUBPREFECT
                                                              Marian Sorin Gheorghe

                                                                                     

                                                                                                                  Vizat
                                                                                                         Control de legalitate ,
                                                                                                      Şef serviciu Militaru Vasile