22 iunie 2018 – Ordinul Prefectului nr. 340/06.06.2018 privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Drapelului Naţional al României”

ORDIN
privind organizarea manifestărilor dedicate
”Zilei Drapelului Naţional al României

 

Având în vedere:

 • prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional;
 • prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr.7453/06.06.2018, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;
 • În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei drapelului naţional”, în perioada 25-26 iunie 2018, care se vor desfăşura pe platoul din „Piaţa Dacia” Buzău.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guverna- mentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

                                                        P R E F E C T,

                                                 Carmen-Adriana Ichim

                                                                                                     

                                                                                                  SUBPREFECT,                                                                                                                   

Marian Sorin Gheorghe


 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZÃU

 

Anexa  la Ordinul Prefectului nr.340/06.06.2018

 

Programul festivităţilor desfăşurate cu prilejul

„Zilei Drapelului Naţional al României”

– 25 şi 26 iunie 2018 –

 

 1. DATA, ORA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
  • 25 iunie 2018, orele 22.00 – Platoul din “ Piaţa Dacia“;
  • 26 iunie 2018, orele 09.00 – Platoul din “ Piaţa Dacia“.

 

 1. PARTICIPANŢI:
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • N.V.R. – filiala Buzău;
  • N.C.M.R.R. – Filiala Buzău;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • R.P.I.A. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;
  • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;
  • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
  • Camera de Conturi Buzău Buzău;
  • Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
  • Oficiul Judeţean de Telecomunicații Speciale Buzău;
  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
  • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
  • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  • Muzeul Județean Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – Filiala Buzău;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – Filiala Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor„Club 22” Buzău;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
 • Cadre militare din garnizoană;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢILOR:
Nr.

crt.

ORA ACTIVITATEA DURATA
25 IUNIE
1. 22.00

22.03

– Coborârea Drapelului României de pe catarg şi preluarea acestuia de către Garda Drapelului;

– Împăturirea Drapelului României de către Garda Drapelului.

3 min
2. 22.03

22.13

– Deplasarea Gărzii cu Drapelul României către Biserica Militară. 10 min
3. 22.13

22.15

– Depunerea Drapelului României în Biserica Militară. 2 min
26 IUNIE
1. 09.00

09.01

– Întâmpinarea persoanelor oficiale, prezentarea onorului Prefectului Judeţului Buzău şi Comandantului Garnizoanei Buzău; 1 min
2. 09.01

09.02

– Salutarea Drapelului de luptă; 1 min
3. 09.02

09.03

– Ocuparea locului în dispozitiv; 1 min
4. 09.03

09.08

– Alocuţiuni:

*Directorul  Direcţiei Judeţene Buzău a Arhivelor Naţionale;

5 min.
5. 09.08

09.20

– Spectacol cultural-artistic: Ansamblul folcloric „Drăgăicuțele” din comuna Berca, județul Buzău. 12 min.
6. 09.20

09.25

– Deplasarea Drapelului României cu Garda Drapelului la catarg  şi legarea acestuia. 5 min.
7. 09.25

09.27

– Serviciul religios și rostirea frazei de binecuvântare a Drapelului României de către preotul militar. 2 min
8. 09.27

 

 

 

09.31

– Sărutarea Drapelului României de către:

Ø       *Prefectul Judeţului  Buzău;

Ø       *Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău;

Ø       *Primarul Municipiului Buzău;

Ø       *Comandantul Garnizoanei Buzău.

4 min
9. 09.31

09.33

– Înălţarea Drapelului României pe catarg şi intonarea “Imnului Naţional al României”. 2 min
10. 09.33

09.37

– Realizarea dispozitivului de defilare. 4 min
11. 09.37

09.40

– Defilarea Gărzii de Onoare cu prezentarea onorului Drapelului României înălţat pe catarg. 3 min
12. 09.40 – Încheierea festivităţii.

 

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapel de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară.

 

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DRAPELULUI ROMÂNIEI:     
 • Comandantul gărzii;
 • Garda Drapelului României – 4 militari;
 • Garda la locul de arborare al Drapelului României – 2 militari.

 

 1. SONORIZAREA:
 • Se va asigura de către Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău / Consiliul Județean Buzău şi Cercul Militar Buzău.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:
 • În zona “Piaţa Dacia“ în data de 25.06.2018, între orele 09.45 – 10.30 Poliţia Rutieră a municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • În zona “Piaţa Dacia“ în data de 25.06.2018, între orele 21.40 – 22.20: Poliţia Rutieră a municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • În data de 26 iunie 2018, între orele 08.00 – 10.00 în zona „Piaţa Dacia”, prin grija Poliţiei Rutiere a municipiului Buzău şi a Poliţiei Locale.
 • Interzicerea staţionării, parcării şi restricţionarea circulaţiei în zona Primăriei Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN PIAŢA DACIA:
 • În zona “Piaţa Dacia“ în data de 25.06.2018, între orele 09.45 – 10.30 Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzău şi Poliţia Locală;
 • În zona “Piaţa Dacia“ în data de 25.06.2018, între orele 21.40 – 22.20: Poliţia Rutieră a municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • În data de 26 iunie 2018 între orele 08.00 – 10.00 în zona Piaţa Dacia: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS
 • Asigurat de preoţii militari din garnizoană împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:
 • Prin grija autorităţilor locale.

 

 1. ASIGURAREA DRAPELULUI ROMÂNIEI (300 cm x 200 cm):
 • Primăria municipiului Buzău.                 

One thought on “22 iunie 2018 – Ordinul Prefectului nr. 340/06.06.2018 privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Drapelului Naţional al României”

Comments are closed.