22 martie 2018 – HOTĂRÂRE privind aprobarea închiderii cursurilor în data de 23.03.2018 în unităţi de învăţământ din 37 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Buzău

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea închiderii cursurilor în data de 23.03.2018 în unităţi de învăţământ din 37 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Buzău, datorită emiterii de către ANM a avertizării meteorologice COD PORTOCALIU de ninsoare abundentă şi viscol

       

Având în vedere:

– prevederile  art. 3 din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată  prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– emiterea de către ANM a avertizării meteorologice COD PORTOCALIU prin care în intervalul 22.03.2018, ora 23.00 – 23.03.2018, ora 15.00 în judeţul Buzău ninsorile vor fi abundente, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h și temporar 65…70 km/h, viscolind și local troienind zăpada și determinând diminuarea vizibilității;

– analiza efectuată şi măsurile stabilite în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, din data de 22.03.2018;

– adresa nr. 3225/22.03.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, prin care se solicită închiderea unui număr de 39 unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Buzău.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 10/07.01.2015.

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  închiderea cursurilor în data de 23.03.2018 în  unităţi de învăţământ din oraşul Pogoanele şi din comunele: Amaru, Balta Albă, Bălăceanu, Boldu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Cilibia, Cochirleanca, Costeşti, Florica, Gălbinaşi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliştea, Largu, Luciu, Mihăileşti, Movila Banului, Padina, Poşta Câlnău, Puieşti, Racoviţeni, Râmnicelu, Robeasca, Ruşeţu, Săgeata, Săhăteni, Scutelnici, Smeeni, Stâlpu, Ţinteşti, Vadu Paşii, Valea Râmnicului, Vâlcelele şi Ziduri, ca urmare a emiterii de către ANM a avertizării meteorologice COD PORTOCALIU de ninsoare abundentă şi viscol.

          Art. 2  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Carmen Adriana Ichim

 

 

   VICEPREŞEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU

Neagu Petre Emanoil

VICEPREŞEDINTE

Inspector Şef ISU Buzău

Col. Găvăneanu Viorel

         l

 

Buzău 22.03.2018

Nr. 4

Hotărârea a fost  adoptată cu 40 voturi „pentru” 0 voturi „ împotrivă”, 0_ abţineri de cei 39 membri prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău