26 septembrie 2018 – COMUNICAT DE PRESĂ M.A.I. – Ministrul afacerilor interne a condus prima ședință a Comisiei Tehnice Centrale pentru pregătirea referendumului pentru revizuirea Constituției

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr.  220 din 26 septembrie 2018

Ministrul afacerilor interne a condus prima ședință a Comisiei Tehnice Centrale pentru pregătirea referendumului pentru revizuirea Constituției

Astăzi, 26 septembrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc prima ședință a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018. Ședința a fost condusă de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, în calitate de președinte al Comisiei.

Spre deosebire de procesele electorale din ultimii ani, acest referendum se va desfășura pe parcursul a două zile, ceea ce presupune eforturi suplimentare din partea tuturor celor angrenați în organizare. În plus, perioada pe care o avem la dispoziție pentru pregătirile necesare este mai scurtă, ceea ce a presupus unele măsuri organizatorice specifice care să permită organizarea referendumului în bune condiții, fără a afecta drepturile electorale ale cetățenilor”, a subliniat ministrul Carmen Dan.

Astfel, imprimarea buletinelor de vot va fi asigurată de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, confecționarea ștampilelor cu mențiunea „Votat” de către „Monetăria Statului”, iar confecţionarea timbrelor autocolante de către „Imprimeria Naţională”.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a pus la dispoziția Regiei Autonome ”Monitorul Oficial” hârtia necesară, respectiv 72,5 tone, pentru imprimarea buletinelor de vot. Imprimarea buletinelor se va finaliza în următoarele zile.

În ceea ce privește confecționarea ștampilelor cu mențiunea „Votat” și confecţionarea timbrelor autocolante de către „Imprimeria Naţională”, ambele procese au fost deja începute.

Până la acest moment, toate activitățile stabilite prin Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național sunt în grafic.

De asemenea, la nivelul MAI a fost elaborat Planul general de măsuri al MAI privind asigurarea ordinii și siguranței publice pe timpul desfășurării referendumului național.

La ședință au participat reprezentanți ai ministerelor și ai celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în organizarea referendumului. Totodată, au fost prezenți în sală o parte dintre prefecți, ceilalți fiind în legătură prin sistem videoconferință.

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE