27 aprilie 2018 – Ordinul Prefectului privind organizarea manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război

ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate  ”Zilei Veteranilor de Război”
Având în vedere:
 • prevederile art.I punctul 5 din Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr.4828/03.04.2017, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene,dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;
În temeiul art. 26 alin. 1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,
ORDIN :
     Art 1. Se aprobă organizarea manifestărilor  dedicate „Zilei Veteranilor de Război”, în data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Neamului din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.
     Art.2. Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
     Art.3  Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.
 
                                           P R E F E C T,
                                    Carmen-Adriana Ichim
                                                                                        SUBPREFECT,
                                                                   Marian Sorin Gheorghe                                                       
       
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            Vizat
                                                                                                                 Control de legalitate,
                                                                                                         Şef  Serviciu,  Militaru Vasile

  


          

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL  BUZÃU
 
                                                           Anexa la Ordinul Prefectului nr.243/04.04.2018
PROGRAMUL
DESFĂŞURĂRII  FESTIVITĂŢII  ORGANIZATE CU PRILEJUL
“ ZILEI  VETERANILOR DE RĂZBOI” – 27 aprilie 2018
 
 
 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Monumentul Eroilor Neamului”– ora 10.00;
 • Platoul din faţa sediului Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău.
 1. PARTICIPANŢI:
  1. Instituţia Prefectului Judeţului Buzău;
  2. Consiliul Judeţean Buzău;
  3. Primăria Municipiului Buzău;
  4. Garnizoana Buzău;
  5. N.V.R. – filiala Buzău;
  6. N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  7. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  8. R.P.I.A. – filiala Buzău;
  9. Asociaţia Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;
  10. Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;
  11. Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
 1. Camera de Conturi Buzău;
 2. Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;
 3. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 4. Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 5. Oficiul Judeţean de Telecomunicații Speciale Buzău;
 6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 7. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 8. Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 9. C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 10. Asociaţia Revoluţionarilor„Club 22” Buzău;
 11. Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 12. Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 13. Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
 14. Cadre militare din garnizoană;
 15. Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.
 
 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII

ORA

A C T I V I T A T E A

DURATA

10.00

10.01

– Întâmpinarea persoanelor oficiale, prezentarea onorului prefectului judeţului Buzău şi comandantului garnizoanei Buzău. 1 min.
10.01

 

10.02

Deplasarea prefectului judeţului Buzău şi comandantului garnizoanei, în faţa „Drapelului de luptă” şi salutul acestuia.

–  Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min.
10.02

10.03

–  Intonarea „IMNULUI DE STAT” al României. 1 min.
10.03

10.10

–  Săvârşirea serviciului religios. 7 min.
10.10

10.20

Alocuţiuni:

–  preşedintele A.N.V.R. Buzău –gl.bg.(r) Neculai ENACHE

– un reprezentant al garnizoanei Buzău.

10 min.
10.20

10.25

– Desfăşurarea ceremoniei militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori.  5 min.
10.25

 

 

10.26

–  Incheierea ceremoniei militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori.  

1 min.

 

10.26

10.30

– Realizarea dispozitivului de defilare

 

 4 min.

 

10.30

10.35

– Înmânarea de diplome de excelență veteranilor de război din județul Buzău. 5 min.
10.35

10.40

– Defilarea Gărzii de Onoare. 5 min.
10.40 –  Încheierea festivităţii.
 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare ;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului ;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Gardă la monument;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.
 
 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:
 • în data de 26.04.2018, între orele 45 – 10.45: pe Bd. N. Bălcescu la Monumentul Eroilor Neamului : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • în ziua de 04.2018,  între orele 09.00-11.15: pe Bd. N. Bălcescu la Monumentul Eroilor Neamului : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • interzicerea parcării în zona tribunei de pe platoul din faţa sediului Prefecturii Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală.
 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN ZONĂ:
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală va asigura ordinea în zona de desfăşurare a antrenamentului şi a ceremoniei militare.
 1. SONORIZAREA:
 • la Monumentul Eroilor Neamului – Cercul Militar Buzău.
 1. SERVICIUL RELIGIOS:
 • asigurat de preoții militari ai garnizoanei împreună cu preoţii de parohii.
 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:
 • prin grija autorităţilor locale.
 1. ALTE DETALII:
 • Antrenamentul general va avea loc în data de 26.04.2018, ora 10.00, la Monumentul Eroilor Neamului.
 • Elevii din cadrul şcolilor gimnaziale din municipiul Buzău: în data de 27.04.2018 la Monumentul Eroilor Neamului– ora 09.45.
 • Pe lenta coroanei se va înscrie – (dreapta) denumirea instituţiei şi (stânga) următorul text: „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”.
  
ORDINEA DE PRECĂDERE
 cu prilejul Zilei Veteranilor de Război – 27 aprilie 2018
 
 • INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU;
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU;
 • CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU;
 • GARNIZOANA BUZĂU;
 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI;