ORDINUL PREFECTULUI nr. 716/21.11.2018 privind organizarea festivităţilor dedicate ”Zilei Naţionale a României”

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU

 

ORDIN privind organizarea festivităţilor dedicate ”Zilei Naţionale a României”

 

         Având în vedere:

 • prevederile art. 12, alin. (2) din Constituţia României, republicată;
 • prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naţionale a României;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr.15778/19.11.2018, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate şi situaţii de urgenţă;

            În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea  festivităţilor  dedicate  „Zilei  Naţionale a României”, care se vor desfăşura în data de 1 Decembrie 2018 în Municipiul Buzău în “Cimitirul Eroilor” și  pe Calea Eroilor, începând cu ora 10.00.

Art. 2 Se aprobă Programul desfășurării festivităților din data de 1 decembrie 2018 dedicate sărbătoririi „Zilei Naționale a României”, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniei militare și a defilării cu personal și tehnică militară prilejuite de această sărbătoare naţională.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii  guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

 P R E F E C T,
Carmen-Adriana Ichim

 

                                                     S U B P R E F E C T,
                                                     Petrică-Lucian FOCA

                                                                  

Vizat
Control de legalitate,
Șef Serviciu, Militaru Vasile

               

                                                            

Buzău, 21.11.2018
Nr. 716
N.D./G.F./ 3 ex.

Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă

 


MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

 

Anexa la O.P. nr. 716/21.11.2018

 

 

APROB,
                                                                                              P  R E F E C T,
                                                                                        Carmen-Adriana Ichim

 

DE ACORD,
COMANDANTUL GARNIZOANEI BUZĂU,
             General  de  brigadă
               Gheorghiță VLAD

 

PROGRAMUL desfăşurării  festivităților din data de 1 decembrie 2018 dedicate sărbătoririi ”Zilei Naţionale a României”

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • ”Cimitirul Eroilor”, municipiul Buzău – ora 10.00;
 • Calea Eroilor, municipiul Buzău.

 

 1. PARTICIPANŢI:
 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Garnizoana Buzău;
 • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;
 • N.V.R. – filiala Buzău;
 • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”REGINA MARIA” – filiala Buzău;
 • R.P.I.A. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;
 • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;
 • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
 • Camera de Conturi Buzău;
 • Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 • Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
 • Inspectoratul Școlar Județean Buzău;
 • Muzeul Județean Buzău;
 • Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor „Club 22” Buzău;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul judetului;
 • Cadre militare din U.M. din garnizoană;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII:

 

ORA

A C T I V I T A T E A

DURATA

10.00

 

 

10.01

– Întâmpinarea persoanelor oficiale, primirea onorului și salutarea Drapelului de Luptă de către prefectul judeţului Buzău şi comandantul garnizoanei Buzău.

– Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min.
10.01

10.02

–  Intonarea  „IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI” 1 min.
10.02

10.10

–  Oficierea serviciului religios. 8 min.
10.10

 

 

 

10.22

Alocuţiuni:

–  Primarul Municipiului Buzău;

–  Preşedintele Consiliului  Judeţean  Buzău;

–  Prefectul Judeţului Buzău;

–  Comandantul Garnizoanei Buzău.

12 min.
10.22

10.28

– Desfăşurarea ceremonialului militar de depuneri de coroane şi jerbe de flori. 6 min.
10.28

 

 

10.34

– Interpretarea câte unei melodii patriotice de către:

Ø  Corul Școlii Gimnaziale nr. 11 Buzău;

Ø  Corala Bărbătească Ortodoxă „Credo in Deo” – Seminarul Teologic Buzău  .

6 min.
10.34

 

10.40

– Festivitatea de premiere la Concursul de Istorie organizat de Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu, împreună cu Consiliul Judeţean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău. 6 min.
10.40

11.00

–   Defilare cu personal și tehnică militară. 20 min.
11.00 –  Încheierea festivităţilor dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Gardă la monument;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO :
 • în ziua de 28.11.2018, între orele 08.30 – 09.00, pentru afluirea tehnicii la antrenament – pe Calea Eroilor în zona punctelor de intrare în U.M. 01671 Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • în ziua de 28.11.2018, între orele 12.00 – 12.30, pentru defluirea tehnicii de la antrenament – pe Calea Eroilor în zona punctelor de ieșire din U.M. 01671 Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • în ziua de 28.11.2018, între orele 09.00 – 15.00, pentru instalarea scenei – pe Calea Eroilor la Cimitirul Eroilor : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • în ziua de 29.11.2018, între orele 08.30 – 12.00, pentru antrenament – în zona Patinoarului, pe Calea Eroilor de la Rond Kaufland Sud până la intersecția cu bd. Mareșal A. Averescu și pe bd. Mareșal A. Averescu până la intrarea în U.M. 02470 Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;
 • în ziua de 01.12.2018, între orele 08.30 – 12.00, pentru desfășurarea ceremoniei – în zona Patinoarului, pe Calea Eroilor de la Rond Kaufland Sud până la intersecția cu bd. Mareșal A. Averescu și pe bd. Mareșal A. Averescu până la intrarea în U.M. 02470 Buzău : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;
 • în ziua de 01.12.2018, între orele 10.40 – 11.20 – pentru defluire pe traseul: Calea Eroilor – bd. Mareșal Alexandru Averescu – U.M. 02470 Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;
 • în ziua de 01.12.2018, între orele 07.00 – 11.30 – interzicerea opririi, staţionării și parcării pe strada Unirii și strada Aerodromului, străzi laterale Cimitirului Eroilor : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;
 • în ziua de 01.12.2018, între orele 07.00 – 11.30 – interzicerea opririi, staţionării şi parcării în zona Patinoarului, Kaufland Sud și Aleea Căprioarei: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN ZONĂ :
 • în ziua de 29.11.2018, între orele 08.45 – 12.00, pentru antrenament și în ziua de 01.12.2018, între orele 08.30 – 12.00, pentru desfășurarea ceremoniei : Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Buzău vor asigura ordinea în zona de desfăşurare a ceremoniilor militare şi a defilării militare.
 1. SONORIZAREA:
 • Dispozitivul tribunei oficiale (tribuna, serviciul religios, prezentator și comanda gărzii de onoare), cele două coruri și comanda defilării se va asigura de către Primăria Buzău.
 1. SERVICIUL RELIGIOS
 •  asigurat de preoţii militari din Garnizoană,  împreună cu preoţii de parohii.
 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:
 • prin grija autorităţilor locale.

  10. ALTE PRECIZĂRI:

 • Tribuna oficială va fi supravegheată de la instalare până la strângere prin grija Poliției Locale Buzău;
 • Tribuna oficială se va instala de către U.M. 01454 Buzău și va fi pavoazată (acces din stradă, pupitru, mochetă, drapele, bannere, ș.a.) prin grija Primăriei Municipiului Buzău;
 • Serviciul Județean de Ambulanță va asigura un echipaj de specialitate cu mijloc de transport în parcarea nr. 2 a U.M. 01671 Buzău (vis a vis de Cimitirul Eroilor);
 • Antrenamentul general va avea loc în ziua de 29.11.2018, între orele  08.30 – 12.00 la Cimitirul Eroilor, în zona Patinoarului și pe Calea Eroilor de la Rond Kaufland Sud până la intersecția cu bd. Mareșal A. Averescu;
 • în ziua de 01.12.2018, între orele 08.30 – 12.00, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va asigura garduri de protecţie, în zona Cimitirul Eroilor și pe Calea Eroilor;
 • Pe lenta coroanei se va înscrie: OMAGIU FĂURITORILOR UNITĂŢII NEAMULUI ROMÂN”.

 

ORDINEA DE PRECĂDERE

cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 2018

(Cimitirul Eroilor)

 

 • Parlamentul României;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Garnizoana Buzău.