4 ianuarie 2018 – Comunicat al M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanţă a Guvernului care creează cadrul juridic necesar trimiterii de polițiști de la structurile de pașapoarte la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 2 din 4 ianuarie 2018

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanţă
a Guvernului care creează cadrul juridic necesar trimiterii de polițiști de la
structurile de pașapoarte la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României în străinătate în scopul fluidizării activităților specifice de primire a
cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor
simple temporare pentru reducerea aglomerației.

Proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,
prevede că trimiterea polițiștilor, în misiune temporară în străinătate, se va face la
solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe.
Aspectele organizatorice ce privesc desfășurarea activității polițiștilor la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României se vor stabili prin protocol încheiat
între M.A.I., prin Direcția generală de pașapoarte, și M.A.E.
Textul proiectului de ordonanță pus în transparență este afişat şi poate fi
consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre, www.mai.gov.ro, la secţiunea
Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din
Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect
de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro
în termen de 10 de zile calendaristice de la data publicării.
***
Măsura trimiterii de polițiști de la Direcția generală de pașapoarte și/sau
serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la
misiunile diplomatice/oficiile consulare face parte din demersurile de ordin
administrativ și legislativ, anunțate în cadrul conferinței de presă comune MAIMAE,
din data de 22 noiembrie 2017, pentru optimizarea activităţii de preluare și
eliberare a pașapoartelor astfel încât să fie redusă aglomerația, specifică sezonului
estival.
În cadrul acestor demersuri, MAI a elaborat un proiect de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, care prevede o serie de modificări legislative
privind creșterea valabilității pașaportului simplu electronic și clarificarea situațiilor
în care poate fi solicitat un pașaport simplu temporar. Proiectul a parcurs procesul
de transparență decizională, urmând ca după obținerea avizelor instituțiilor
competente și aprobarea Guvernului, să fie trimis în Parlament pentru a fi adoptat.
Prin proiectul de lege, MAI propune dublarea termenului de valabilitate a
pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta de
peste 25 de ani. Pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani, pașaportul simplu
electronic va fi valabil trei ani, iar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi
25 de ani va fi valabil 5 ani. Pe termen lung, eliberarea pașapoartelor cu
valabilitate pe 10 ani va conduce la scăderea numărului de solicitări, fapt ce va
determina fluidizarea activității și asigurarea unui climat civilizat de furnizare a
acestui serviciu public.
În ceea ce privește pașaportul temporar, prin proiectul de lege se propune ca
acesta să fie eliberat în termen scurt (de la două ore până la maxim trei zile), cum
se întâmplă în prezent, doar în anumite cazuri, clar reglementate, cu obligația
prezentării documentelor care dovedesc urgența, precum:
• situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale,
este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu este timp
pentru emiterea pașaportului simplu electronic
• minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a
participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical, fără de
care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol.
Persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un document electronic
pot opta pentru un pașaport temporar, care însă le va fi eliberat în termenul legal
prevăzut pentru eliberarea pașaportului simplu electronic. Astfel, se va reduce
numărul persoanelor care solicită pașapoarte temporare fără a avea un motiv
urgent, fapt care până acum a încurajat foarte mulți cetățeni să opteze pentru
acest tip de pașaport atunci când au uitat să și-l facă din timp sau când nu au
dorit să aștepte timpul necesar realizării unui document electronic.
De asemenea, pentru îmbunătățirea activității de eliberarea a pașapoartelor la
nivelul MAI au fost dispuse măsuri pentru reducerea deficitului de personal de la
nivelul structurilor de pașapoarte, prin scoaterea la concurs a 35 de posturi din
sursă externă.

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE