5 ianuarie 2018 – Comunicat al M.A.I. – Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorări salariale prin creșterea unor sporuri

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 3 din 5 ianuarie 2018

Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorări
salariale prin creșterea unor sporuri

Având în vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului
pentru risc şi suprasolicitare neuro-psihică de la 5 % la 10%, începând cu 1 februarie
2018, dar și acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de polițiști. Alți polițiști din
domeniul arest-transfer vor primi o indemnizație pentru pază și supraveghere. De aceste
creșteri vor beneficia peste 28.000 de polițiști.
Dintre cei peste 28.000 de polițiști, fac parte, spre exemplu, polițiștii de la acțiuni speciale
şi poliţiştii cu atribuţii pentru cercetarea la fața locului: judiciariști, criminaliști,
pirotehniști, conductori câini, etc.
În plus, începând cu anul 2018, se acordă o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de
5% pentru poliţiştii care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor,
arestaţilor preventiv, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii.
Aceste majorări vin pentru stimularea unor polițiști care desfășoară activități deosebite și
care sunt similare cu cele de poliție judiciară.
Pe măsură ce vor fi încadrați mai mulți polițiști în sistem se vor asigura resursele de
personal necesare pentru asigurarea în bune condiții a permanenței serviciului polițienesc.
Conform strategiei MAI pentru reducerea deficitului de personal:
– în anul 2017 au intrat în sistem 6.629 de oameni : 3.477 din sursă externă (din care
3.211 agenți/subofițeri în primăvara anului 2017), 1.080 agenți/subofițeri
reprezentând promoția școlilor din luna iulie, 565 ofițeri din Academia de Poliție,
respectiv 1.507 agenți/subofițeri, reprezentând promoția școlilor de agenți și
subofițeri din luna decembrie.
– în anul 2018 vor intra în sistem peste 7.000 de oameni: 1.800 din sursă externă în
luna mai, 700 ofițeri Academia de Poliție promoția iunie 2018, 2.438
agenți/subofițeri școli promoția iulie 2018, 2.880 agenți/subofițeri școli promoția
noiembrie 2018.
De asemenea, la nivelul conducerii MAI s-a reevaluat modul de acordare a sporului pentru
lucrări de excepție și misiuni speciale, ocazie cu care 50 de indicatori reprezentând 50%
din salariul de bază conform legii, destinați conducerii ministerului au fost redistribuiți
către angajați cu funcții de execuție din zona operativă a Poliției, Jandarmeriei și Poliției de
Frontieră.
De asemenea, MAI dorește să clarifice câteva aspecte de interes pentru angajați:
1. Începând cu luna ianuarie salariul minim de bază minim brut este de 1.900 de lei,
ceea ce presupune că în MAI nu va exista un salariu de funcție mai mic de 1.900 de
lei. Spre exemplu, pentru cei mai proaspeți angajați din M.A.I. – agenți și subofițeri care au
terminat școala în decembrie 2017, salariul de funcție este peste 1.900 de lei iar venitul net
ajunge în jur de 2.500-2.600 lei, fără a adăuga eventualele sporuri care ar putea proveni din
munca în zilele libere sau de sărbători.
2. Creșterile salariale generate de majorarea sporului pentru risc şi suprasolicitare
neuro-psihică de la 5% la 10% și acordarea indemnizaţiei pentru pază şi
supraveghere de 5% vor intra în vigoare din luna februarie 2018 și se vor regăsi în
salariile din luna martie 2018.
3. Venitul salarial net nu va scădea în 2018, ci va crește cu până la 4-5% începând cu
luna ianuarie 2018, pentru angajații care își vor desfășura activitatea în aceleași condiții
de muncă. Singura excepție o reprezintă cei care în ultimele 7 luni au beneficiat de
majorarea pentru permanența la domiciliu.
4. În conformitate cu prevederile legale, la data de 31 decembrie 2017 a încetat
aplicarea majorării pentru permanența la domiciliu, acordat numai pentru câteva luni
și numai pentru aproximativ 8.000 de polițiști. Această majorare de 40% se raporta la
salariul de funcție, diferit de la polițist la polițist, și la numărul de ore individual aferent
prezenţei la domiciliu. Această măsură temporară a fost cunoscută de către instituţiile
publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi angajaţii acestora,
dar şi de organizaţiile sindicale. Prin creșterea unor sporuri, MAI are ca scop diminuarea
efectului eliminării majorării pentru permanența la domiciliu, dar și promovarea și
susținerea muncii, apreciind că în aplicarea acestei majorări au existat situații care nu au
răspuns acestui scop.
5. În anul 2018, se va aplica în continuare plata majorării de 75% pentru orele
lucrate în weekend-uri sau sărbători legale, menținându-se și toate celelalte drepturi de
echipament și hrană.
6. Inclusiv în anul 2018, veniturile angajaților vor varia, ca și până acum, raportat la
volumul și tipul de muncă prestat de angajat. Venitul lunar al angajaților MAI este
compus dintr-o componentă fixă (solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de
grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţiile şi, după caz, solda/salariul de
comandă) și una variabilă aferentă drepturilor salariale corespunzătoare condiţiilor de
muncă în care se desfăşoară activitatea profesională (muncă de noapte; muncă în repaus
săptămânal; condiţii grele de muncă; etc.).

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE