7 decembrie 2018 – Decizia nr. 17/29.11.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău

Decizia nr. 17/29.11.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău cu privire la repartizarea influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și municipiului București, potrivit O.U.G 101/2018 — disponibilă aici