7 martie 2019 – Concluziile controlului desfășurat sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Buzău în data de 1 martie 2019, cu privire la tăierile de arbori din Crâng

Proces Verbal – disponibil aici