9 mai 2018 – ORDINUL PREFECTULUI privind organizarea festivităţilor din ziua de 9 mai 2018, pentru sărbătorirea ”Proclamării Independenţei de stat a României“, a ”Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial” şi a “Zilei Uniunii Europene”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZÃU
 
ORDIN
privind organizarea festivităţilor din ziua de 9 mai 2018, pentru sărbătorirea ”Proclamării Independenţei de stat a României“, a ”Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial” şi a “Zilei Uniunii Europene”
 
Având în vedere:
–    prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            –   prevederile H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
           –    prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
           –   referatul nr.5611/24.04.2018 al Serviciului afaceri europene,dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;
În temeiul art. 26 alin. 1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
                 Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,
ORDIN :
         Art.1 Se aprobă organizarea festivităţilor din ziua de 9 mai 2018 pentru sărbătorirea ”Proclamării Independenţei de stat a României“, a “Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel   de-al doilea Război Mondial” şi a “Zilei Uniunii Europene”, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Neamului din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.
         Art.2  Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
         Art.3  Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniei militare  prilejuite de această sărbătoare.
         Art.4  Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.
 
 
 P R E F E C T,
                                                  Carmen – Adriana Ichim
                                                                                                 
                                                                                        
           
                                                                                                                                    Vizat
Buzău, ­­­­­­­­­­­24.04.2018                                                                                       Control de legalitate,
Nr. 267                                                                                        Şef Serviciu Militaru Vasile

                                         
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL  BUZÃU
                                                           Anexa la Ordinul Prefectului nr. 267/24.04.2018
                                                                                               Aprob,
                                                                                           PREFECT
                                                                                         Carmen – Adriana Ichim
                   De acord,
Comandantul Garnizoanei Buzău
General de brigadă    Gheorghiță VLAD
P R O G R A M U L festivităţii pentru sărbătorirea „Zilei de 9 mai” – „Proclamarea Independenţei de stat a României”, „Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial”
şi „Ziua Uniunii Europene”
 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Monumentul Eroilor Neamului”– ora 10.00;
 • Platoul din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.
 1. PARTICIPANŢI:
 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Garnizoana Buzău;
 • N.V.R. – filiala Buzău;
 • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
 • R.P.I.A. – filiala Buzău;
 • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
 • Camera de Conturi Buzău;
 • Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 • Oficiul Judeţean de Telecomunicații Speciale Buzău;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;
 • Muzeul Județean Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor„Club 22” Buzău;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
 • Cadre militare din U.M. din garnizoană;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.
 
 
 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII
 

ORA

A C T I V I T A T E A

DURATA

10.00

10.02

– Întâmpinarea persoanelor oficiale, prezentarea onorului Prefectului judeţului Buzău şi Comandantului Garnizoanei Buzău. 2 min.
10.02

10.04

– Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL” al României. 2 min.
10.04

10.14

Oficierea serviciului religios. 10 min.
10.14

 

 

 

10.34

Alocuţiuni:

– Primarul Municipiului Buzău;

– Preşedintele Consiliului  Judeţean  Buzău;

– Prefectul Judeţului Buzău;

– Comandantul Garnizoanei Buzău.

20 min.
10.34

10.39

– Desfăşurarea ceremoniei militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori. 5 min.
10.39

 

 

10.41

– Încheierea ceremoniei militare de depunere de coroane şi jerbe de flori.

– Deplasarea oficialităţilor la tribuna oficială pentru primirea onorului militar.

2 min.
10.41

10.43

– Realizarea dispozitivului de defilare. 2 min
10.43

10.46

– Defilarea Gărzii de Onoare. 3 min
10.46 – Încheierea festivităţii.
 
 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE :
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Gardă la monument;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.
    
 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO :
 • în data de 05.2018, între orele 09.45-10.30 – pe Bd. N. Bălcescu la Monumentul Eroilor Neamului : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • în ziua de 05.2018, între orele 09.00-11.15 – pe Bd. N. Bălcescu la Monumentul Eroilor Neamului : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală;
 • interzicerea parcării în zona tribunei de pe platoul din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală.
 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN ZONĂ :
– Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală vor asigura ordinea în zona de desfăşurare a ceremoniei militare.
 
 1. SONORIZAREA:
– se va asigura de către Cercul Militar Buzău;
 1. SERVICIUL RELIGIOS
 • asigurat de preotul garnizoanei  împreună cu preoţii de parohii.
 1. INVITAREA MASS-MEDIA LOCALĂ LA FESTIVITATE:
 • prin grija autorităţilor locale.
 1. ALTE DETALII:
 • Antrenamentul general va avea loc în data de 08.05.2018 ora 10.00 la Monumentul Eroilor Neamului din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN Buzău va asigura prezenţa elevilor din cadrul şcolilor gimnaziale din mun. Buzău:
 • în ziua de 05.2018,  la Monumentul Eroilor Neamului – ora 09.45.
 • Pe lenta coroanei se va înscrie denumirea instituţiei şi următorul text: „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”.
                                                                                  
   __________________________________________________________________________________________________________________________
 
ORDINEA DE PRECĂDERE
 – cu prilejul Zilei de 9 mai – Ziua  Independenţei de stat a României –
 Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Garnizoana Buzău.