9 martie 2018 – MADR lansează noile măsuri de mediu și climă din cadrul PNDR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a definitivat cadrul legislativ alicabil măsurilor de mediu și climă și a lansat campania de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2018. În acest sens, MADR urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

Documentele de informare publică pe această temă pot fi consultate pe site-ul MADR, accesând următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2018.html