Slider

Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău 2/26.02.2021

Ordin convocare COLEGIUL PREFECTURAL Sistem audio

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.02.2021, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Raport privind respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2020.

Prezintă: Manolescu Cecilia – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, disponibil aici

  1. Raport privind activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2020.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău disponibil aici

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în anul 2020, la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Sava Carmen – Director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, disponibil aici

  1. Raport privind evaluarea planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ preuniversitar.

Prezintă: Meiroșu Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, disponibil aici

Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, disponibil aici

Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, disponibil aici

Pascu Mihail Loren – Inspector șef, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Buzău, disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

P R E F E C T

 

          SUBPREFECT                                                                        SUBPREFECT

Adina Claudia Moiseanu                                                                    Vasile Alecu

  

ANUNȚ RELOCARE VACCINARE

ANUNȚ!
Persoanele programate pentru vaccinare, în cea de doua etapă a campaniei, la centrul din sediul Medlife (Str. Unirii, Bl. 18F, parter, mun. Buzău) au fost redirecționate către centrul de vaccinare de la Liceul Tehnologic Henri Coandă (Str. Horticolei, nr.50, mun. Buzău).
Din cauza unor inadvertențe tehnice, centrul de vaccinare de la Medlife a fost relocat la Liceul Henri Coandă. În aceste condiții, Instituția Prefectului Județului Buzău a dispus să fie anunțate cu celeritate persoanele deja programate prin intermediul platformei online despre redirecționarea într-un alt centru.
Persoanele programate au fost contactate atât prin apel telefonic cât și prin sms, urmând să confirme primirea mesajului fie prin apel, fie prin mesaj scris la numărul de telefon 0736343178.
📌Important! Cât despre persoanele care au făcut parte din prima etapă a campaniei de vaccinare și urmează să fie programate pentru rapel, acestea primesc deja sms cu ziua și ora la care au fost programate pentru revenirea în centrele de vaccinare în vederea efectuării rapelului anti-Covid19.
#ROvaccinare