Slider

Recensământul General Agricol rundă 2020, perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfășura, pe  teritoriul României , Recensământul General Agricol rundă 2020, conform prevederilor O.U.G. 22/2020 precum și ale calendarului acțiunilor, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol prin Hotărârea nr.1/2021.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru efectuarea Recensământului General Agricol rundă 2020 în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a recensământului au fost create structuri de lucru la nivel central (Comisia Centrală și Secretariatul Tehnic Central) și la nivel teritorial (Comisii județene și secretariate tehnice județene, precum și comisii locale) cu atribuții specifice prevăzute de asemenea în OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

La recensământ sunt colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, indiferent de modul de deținere a acestora, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politică agricolă comună, politică de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

Culegerea datelor va fi realizată prin  interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație  de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă) de către recenzori ( 451 persoane la nivelul județului Buzău).

Conform art.11 alin.1 din OUG 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România rundă 2020, capul/șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze date și informații corecte și complete, să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Menționăm că  datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de codificare ( criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a respondenților. Vă asigurăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate de dumneavoastră au caracter strict confidențial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Data: 09.05.2021

INVITAȚIE | DECLARAȚII DE PRESĂ pentru data de 07.05.2021

INVITAȚIE

Instituția Prefectului – Județul Buzău vă invită să participați vineri 07.05.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău, intrarea A, din strada Nicolae Bălcescu nr.48, la conferința de presă susținută de Domnul Prefect Silviu Iordache, subprefect Marieta Bolos și subprefect Viorel Holban.

În cadrul conferinței se va prezenta situația la momentul preluării mandatului Prefecturii Buzău, activitatea și acțiunile concrete realizate la o lună de la preluarea instituției de către Domnul Silviu Iordache, răspunsuri punctuale la întrebările publicului.

 

Agenda conferinței:

1) Situația Prefecturii de la preluare

2) Organizarea punctului de vaccinare „drive-through” din incinta Kaufland

3) Organizarea spitalului Suport COVID de la Râmnicu Sărat

4) Situația preluării pacienților post COVID de Spitalul CFR

5) Prefectura, inițiator și promotor pentru acțiunile de mediu

6) Investiții în Județul Buzău

06.05.2021

Biroul de presă

Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

 

Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău 2/26.02.2021

Ordin convocare COLEGIUL PREFECTURAL Sistem audio

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.02.2021, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Raport privind respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2020.

Prezintă: Manolescu Cecilia – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, disponibil aici

  1. Raport privind activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2020.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău disponibil aici

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în anul 2020, la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Sava Carmen – Director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, disponibil aici

  1. Raport privind evaluarea planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ preuniversitar.

Prezintă: Meiroșu Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, disponibil aici

Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, disponibil aici

Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, disponibil aici

Pascu Mihail Loren – Inspector șef, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Buzău, disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

P R E F E C T

 

          SUBPREFECT                                                                        SUBPREFECT

Adina Claudia Moiseanu                                                                    Vasile Alecu

  

ANUNȚ RELOCARE VACCINARE

ANUNȚ!
Persoanele programate pentru vaccinare, în cea de doua etapă a campaniei, la centrul din sediul Medlife (Str. Unirii, Bl. 18F, parter, mun. Buzău) au fost redirecționate către centrul de vaccinare de la Liceul Tehnologic Henri Coandă (Str. Horticolei, nr.50, mun. Buzău).
Din cauza unor inadvertențe tehnice, centrul de vaccinare de la Medlife a fost relocat la Liceul Henri Coandă. În aceste condiții, Instituția Prefectului Județului Buzău a dispus să fie anunțate cu celeritate persoanele deja programate prin intermediul platformei online despre redirecționarea într-un alt centru.
Persoanele programate au fost contactate atât prin apel telefonic cât și prin sms, urmând să confirme primirea mesajului fie prin apel, fie prin mesaj scris la numărul de telefon 0736343178.
📌Important! Cât despre persoanele care au făcut parte din prima etapă a campaniei de vaccinare și urmează să fie programate pentru rapel, acestea primesc deja sms cu ziua și ora la care au fost programate pentru revenirea în centrele de vaccinare în vederea efectuării rapelului anti-Covid19.
#ROvaccinare