COMUNICAT DE PRESĂ 04.05.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 04.05.2020

Ordinul comandatului acțiunii nr. 76066/ 4.05.2020, care prevede instituirea carantinei în cartierul Poștă din municipiul Buzău a fost adoptat ca urmare a evaluării de risc expusă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău, precum și a punctelor de vedere favorabile exprimate de structurile de ordine.

 

  • Măsurile care se impun ca urmare a instituirii carantinei, în cartierul Poștă din municipiul Buzău sunt:

* purtarea măștilor de protecție sau a variantelor alternative de către toate persoanele aflate în spații publice din zona carantinată;

* sunt interzise vizitele și reuniunile de familie, în perioada carantinei;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată nu se vor deplasa la locul de muncă, urmând ca la sfârșitul perioadei să beneficieze de concedii medicale eliberate de medicul de familie;

* se vor limita la maximum deplasările pentru aprovizionarea de la magazinele din interiorul cartierului;

* pentru orice urgență medicală se va apela telefonic medicul de familie sau serviciul 112;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată și au afecțiuni cronice vor solicita medicului de familie prescripție medicală on-line către cea mai apropiată farmacie din zona limitrofă cu zona carantinată;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată, care pot dovedi că au programare pentru anumite servicii medicale intra/extrajudețene, iar acestea nu suferă amânare, se vor adresa în prealabil la Direcția de Sănătate Publică la nr. de telefon 0771/478.426, 0771/478512 sau  0771/478.585, zilnic între orele 8º  – 22ºº, în vederea luării tuturor măsurilor necesare.

 

 

  • Sunt permise intrarea, respectiv ieșirea din zona carantinată pentru:
  1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației;
  2. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Pliante cu toate recomandările și obligațiile ce revin locuitorilor din zona carantinată au fost distribuite către toți locuitorii cartierului Poștă.

 

  • În cursul zilei de astăzi, 4 mai 2020, prefectul județului Buzău, dl Leonard Dimian a convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, în cadrul căreia a fost adoptat un proiect de hotărâre care cuprinde măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 în zona carantinată (o puteți regăsi în atașament).