COMUNICAT DE PRESĂ 09.11.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 09.11.2020

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat, în ședința de astăzi, 9 noiembrie 2020, hotărârea privind validarea ratei de incidență aferentă perioadei 26.10-08.11.2020 la nivelul județului Buzău. Membrii CJSU Buzău au hotărât:

 

  • Validarea ratei de incidență, la nivelul localităților Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele, Balta Albă, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Breaza, Buda, C.A. Rosetti, Calvini, Cătina, Chiliile, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colți, Costești, Cozieni, Gălbinași, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Siliștea, Grebănu, Gura Teghii, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălești, Merei, Mihăilești, Murgești, Năeni, Padina, Pardoși, Pănătău, Pîrscov, Pietroasele, Puiești, Racovițeni, Râmnicelu, Robeasca, Săgeata, Săhăteni, Sărulești, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tisău, Țintești, Vadu Pașii, Valea Salciei, Vâlcelele, Vintilă Vodă, Viperești, Zărnești, Ziduri, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea  măsurilor  prevăzute în anexa nr.3, din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 935/2020, după cum urmează:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

–  interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolele, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00.

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00, după caz.

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, după caz.

 

  • Validarea ratei de incidență la nivelul localităților Amaru (2,68/1000) Berca (2/1000), Glodeanu Sărat (2,26/1000), Poșta Câlnău (2,14/1000), Beceni (2,14/1000), Topliceni (2,11/1000), Ulmeni (1,96/1000), Rușețu, (1,94/1000), Brăești (1,72/1000), Scorțoasa (1,55/1000), Mărăcineni (1,53/1000) unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa nr. 3, din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 935/2020, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolele, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 

  • Validarea ratei de incidență, la nivelul comunei Odăile, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a depășit 3 cazuri la 1.000 de locuitori (4.2/1000) și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa nr.3, din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 935/2020, după cum urmează:

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;.

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar persoanelor cazate în cadrul acestor unități, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

*** Măsurile stabilite vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării prezentei hotărâri (09.11.2020), cu evaluare la finalul acestei perioade.

 

  • Pentru localitățile Bălăceanu, Cănești, Cernătești, Chiojdu, Florica, Largu, Podgoria, Săpoca, Valea Râmnicului, Unguriu, Mărgăritești, Movila Banului, Râmnicu Sărat și Vernești se vor menține măsurile aprobate în hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 64/28.10.2020, nr. 74/31.10.2020, nr.78/02.11.2020, 81/04.11.2020 și 85/06.11.2020.
  • Pentru municipiul Buzău se mențin măsurile aprobate potrivit art.3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 85/06.11.2020 și anume:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

–  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar persoanelor cazate în cadrul acestor unități;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.