COMUNICAT DE PRESĂ 10.11.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 10.11.2020

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat, în ședința de astăzi, 10 noiembrie 2020, hotărârea privind validarea ratei de incidență, aferentă perioadei 27.10-09.11.2020,  la nivelul localităților Pogoanele, Pâtârlagele și Amaru. Membrii CJSU Buzău au hotărât:

  • Validarea ratei de incidență la nivelul orașelor Pogoanele (1,53/1000) și Pătârlagele (1,76/1000), unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 cazuri la 1.000 de locuitori, și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa nr. 3, din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020,precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 935/2020, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

  • Validarea ratei de incidență la nivelul comunei Amaru, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a depășit 3 cazuri la 1.000 de locuitori (3,12/1000) și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa nr.3, din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 935/2020, după cum urmează:

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar persoanelor cazate în cadrul acestor unități, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile stabilite vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării prezentei hotărâri (10.11.2020), cu evaluare la finalul acestei perioade. Pentru celelalte unități administrativ – teritoriale din județ se vor menține măsurile aprobate în hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 64/28.10.2020, nr. 74/31.10.2020, nr.78/02.11.2020, 81/04.11.2020 și 86/09.11.2020.

 

De asemenea, în cadrul ședinței CJSU de astăzi, 10 noiembrie, a fost adoptată hotărârea privind  aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la nivelul județului Buzău. Astfel:

  • Începând cu data de 11.11.2020, operatorii economici de transport public de călători (transport urban, transport intrajudețean/interjudețean și în regim taxi) au obligația de a efectua dezinfecția mijloacelor de transport în comun, de cel puțin două ori pe zi, cu firme autorizate de către direcțiile de sănătate publică. Operatorii economici vor face dovada, prin înscrisuri, că dezinfecția a fost efectuată  de firme specializate.
  • Începând cu data de 11.11.2020, operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc au obligația de a efectua dezinfecția spațiilor comune și a aparatelor de jocuri electronice, de cel puțin două ori pe zi, cu firme autorizate de către  direcțiile de sănătate publică. Operatorii economici vor face dovada, prin înscrisuri, că dezinfecția a fost efectuată  de firme specializate.
  • Măsurile stabilite vor fi aplicate pe toată perioada stării de alertă. Verificarea respectării măsurilor va fi efectuată de către reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr.7, Direcției de Sănătate Publică Buzău și Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău.