COMUNICAT DE PRESĂ 14.07.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 14.07.2020

 

Guvernul a alocat județului Buzău fondurile solicitate pentru refacerea obiectivelor afectate de calamități. Hotărârea de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale a fost publicată în Monitorul Oficial.

Fondurile, în valoare totală de 11.504.000 lei, au fost alocate în baza evaluărilor făcute de autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi Instituţiile Prefectului din județele în care s-au produs inundaţii și alunecări de teren, fiind afectate infrastructura hidrotehnică, terasamentele, malurile de apărare, structura drumurilor județene ori comunale, podurile, podețele, digurile și punțile pietonale.

Pentru județul Buzău – în baza raportului întocmit de Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în urma constatărilor Comisiei de evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în luna iunie 2020 – Instituția Prefectului a solicitat suma de 11.504.000 lei, pe care Guvernul a alocat-o în totalitate.

Fondurile vor fi defalcate pe obiectivele care se regăsesc în anexa atașată.

ANEXA