COMUNICAT DE PRESĂ 19.06.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 19.06.2020

, dl. Leonard Dimian, a condus astăzi ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Ședința s-a desfășurat în sistem audio conferință, în cadrul acesteia fiind prezentat raportul de evaluare a pagubelor la culturile agricole din 54 de comune din județul Buzău, produse ca urmare a fenomenului de secetă pedologică. Cele mai mari pagube s-au înregistrat la culturile de grâu, urmate de cele la orz:

 

Nr.crt. Cultura Suprafața calamitată

Ha

Valoare pagube

lei

1. Grâu 54.216,28 125.353.460,99
2. Orz  6.840,50   15.590.867,60
3. Orzoaică   1.953,74     4.639.155,63
4. Rapiță   6.488,24   14.911.273,17
5. Lucernă      214,03        285.409,01
6. Triticale      216,48        435.687,65
7. Secară          2,40            4.830,24
8. Ovăz        51,96        100.236,04
9. Mazăre        87,84        316.355,76
10. Nuci          4,27
  TOTAL JUDEȚ 70075,74 161.637.276,09

 

 

O sinteză a constatărilor făcute în teren de către specialiști va fi înaintată către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale astfel încât fermierii să fie despăgubiți în cel mai scurt timp