COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020

 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat, în ședința de astăzi, 23 noiembrie 2020, hotărârea privind  validarea ratei de incidență aferentă perioadei  09.11- 22.11.2020, la nivelul localităților Pardoși și Amaru. Membrii CJSU Buzău au hotărât:

  • La nivelul localității Pardoși (2,86/1000), unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, se aplică măsurile prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in, precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00, după caz;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 

  • Măsurile stabilite vor fi aplicate pentru 14 zile de la data adoptării prezentei hotărâri (23.11.2020), cu evaluare la finalul acestei perioade.
  • Începând cu data de 24.11.2020, se ridică măsurile stabilite la nivelul localității Amaru, având în vedere că incidența cumulată în ultimele 14 zile este sub 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori (0,89 de cazuri la 1000 de locuitori).