COMUNICAT DE PRESĂ 30.04.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 30.04.2020

Prefectul județului Buzău, dl. Leonard Dimian, a emis un Ordin privind constituirea comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari din județul Buzău. Comisiile de control sunt formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Gărzii Forestiere, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Gărzii de Mediu, coordonate de Instituția Prefectului. Verificările se vor desfășura în teren până pe data de 15 mai 2020, conform unui program stabilit pe cursuri de apă și localități.

Comisiile vor verifica,  în principal, modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul anterior, pe aceeași temă. Controlul vizează existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii, a depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite,  modul în care au fost realizate și întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum şi cursurile de apă pe raza localităţilor.

Totodată, vor fi verificate  zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii în anul 2019 (inclusiv cele semnalate de autorităţile publice locale), stadiul măsurilor şi lucrărilor de remediere realizate, precum și  măsurile dispuse la nivel local, pentru remedierea deficienţelor. De asemenea, în atenția comisiilor de verificare va fi modul de respectare a prevederilor privind apărarea împotriva incendiilor pentru limitarea arderilor necontrolate.

Deficienţele constatate, însoţite de măsuri cu responsabilităţi și termene pentru interval scurte de timp în vederea remedierii problemelor, vor constitui obiectul unui raport  care va fi elaborat și înaintat spre aprobare prefectului județului Buzău.