COMUNICAT DE PRESĂ 30.09.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

30.09.2020

 

Astăzi, 30 septembrie 2020, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural, desfășurată în sistem audioconferință. Pe ordinea de zi, s-au aflat 5 informări/analize ce au fost aduse în atenția membrilor Colegiului Prefectural:

 

  1. Analiza rezultatelor examenelor naţionale desfăşurate în anul şcolar 2019 – 2020, comparativ cu rezultatele din ultimii trei ani școlari;
  2. Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite;
  3. Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor natural;
  4. Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival;
  5. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău în vederea supravegherii pieţelor agroalimentare, a pensiunilor şi cantinelor din judeţul Buzău pe perioada estivală .