COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIESTI BILANTUL ACTIVITĂTII PE ANUL 2020

BILANT ACTIVITATE 2020 AVP BIROU PLOIESTI

ROMANIA

Biroul Teritorial Ploiesti

Bulevardul Republicii nr.2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, municipiul PloieSi www.avp.ro

Tel./fax: 0244.593.227 E-mail: avpprahova@avp.ro Nr. 73 din 22 ianuarie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIESTI BILANTUL ACTIVITĂTII PE ANUL 2020

Institutia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă independentă fată de orice altă autoritate publică, în conditiile legii are ca scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritătile administratiei publice, contribuind la solutionarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere dialog. Constitutia obligă autoritătile publice să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atributiilor sale.

Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de orice fel de taxă, conform art. 18 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată.

Institutia Avocatul Poporului are sediul central în Bucuresti, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar pentru a facilita accesul tuturor cetătenilor la serviciile institutiei, în teritoriu functionează 14 birouri. Biroul Teritorial PloieSi al institutiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul PloieSi, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, judetul Prahova are în competenta sa teritorială judetele Prahova, Buzău Dâmbovita.

Cu toate că începând cu luna martie 2020 au fost suspendate audientele acordate cetătenilor, din motive de sigurantă medicală, cetătenii au fost informati asupra modalitătilor în care se pot adresa institutiei noastre au formulat petitii pe care le-au transmis prin e-mail, postă, fax. Fată de anii precedenti, în anul 2020, a crescut semnificativ numărul apelurilor telefonice, al petitiilor al sesizărilor din oficiu.

Situatia statistică detaliată pentru activitatea din anul 2020 se prezintă astfel:

TOTAL Prahova Buzău Dâmbovita
Audiente 228 175 25 28
Apeluri telefonice 1175 886 134 155
Petitii înregistrate 404 334 40 30
Sesizări din oficiu 90 50 24 16
Anchete 9 4 5
Recomandări 9 3 1 5

Cele mai multe nemultumiri ale cetătenilor au vizat încălcarea de către autoritătile publice a reglementărilor constitutionale privitoare la dreptul de petitionare, dreptul la un nivel de trai decent (cu precădere cuantumul pensiilor modul de calcul al acestora), dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă protectia socială a muncii, dreptul la ocrotirea sănătătii, dreptul la învătătură, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, protectia copiilor a tinerilor, protectia persoanelor cu handicap. Astfel, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploiesti al institutiei Avocatul Poporului au reclamat faptul că autoritătile administratiei publice fie nu au solutionat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete neflind solutionate problemele reclamate de cetăteni. Refuzul solutionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetătenilor dificultăti în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constitutionale.

Cele 90 sesizãri din oficiu au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 privind dreptul la viată, la integritate fizică psihică, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătătii, art. 32 privind dreptul la învătătură, art. 49 privind protectia copiilor a tinerilor, art. 47 privind nivelul de trai și art. 50 privind protectia persoanelor cu handicap din Constituția României, republicată au stat la baza efectuării unor anchete sau a unor demersuri scrise, ca urmare a articolelor apărute în presă referitoare la: cazuri de violentă școlară (în prima parte a anului 2020); lipsa accesului elevilor la tablete, laptopuri, calculatoare pentru accesarea cursurilor școlare on-line în judetele Prahova, Buzău Dâmbovita; întârzieri în distribuirea tabletelor pentru elevii din judetul Buzău; dificultătile întâmpinate la nivelul comunei Cislău, judetul Buzău în monitorizarea persoanelor pentru care se impunea măsura izolării la domiciliu; plasarea în carantină a unui cartier din Mun. Buzău, pentru verificarea modului în care erau asigurate serviciile de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate (existenta farmaciilor accesul la medicamentele necesare), alimentatie, alimentare cu apă, comunicatii, transporturi; dificultătile întâmpinate de unii salariati buzoieni aflati în șomaj tehnic care nu puteau beneficia de servicii medicale întrucât au pierdut calitatea de asigurat în Sistemul Informatic Unic Integrat – SIUI, deși angajatorii au virat sumele aferente contributiilor la asigurările sociale de sănătate; situatia elevilor navetiști în judetul Dâmbovita care erau lăsati să aștepte cu orele în statii de către un operator privat de transport public; creșterea preturilor în supermarketuri, consecintă a declarării stării de urgentă a instituirii măsurilor de distantare socială impuse; situatia medicilor din municipiul Câmpina care nu puteau folosi locuintele de serviciu atribuite întrucât existau întârzieri în intabularea documentatiei cadastrale aferente; situatia de la Spitalul Judetean de Urgentă Ploiești privind modul de repartizare pe sectii a echipamentului de protectie împotriva Covid 19; dificultătile întâmpinate de pacienti în asigurarea asistentei medicale, nevoiti să aștepte afară pentru a intra la un consult la ortopedie, la ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgentă Ploiești; dificultătile întâmpinate în asigurarea personalului medical aferent celei de a doua linii de gardă de la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Judetean de Urgentă Ploiești consecintă a lipsei de personal medical, sens în care s-a impus efectuarea unui demers ierarhic superior, la Ministerul Sănătătii, pentru analizarea oportunitătii organizării cu celeritate a examenului de specialitate pentru medicii care și-au finalizat rezidentiatul care așteaptau de mai multe luni participarea la acest examen pentru a dobândi drept de practică (examenul organizându-se spre finalul anului 2020); dificultătile întâmpinate de bolnavi în asigurarea asistentei medicale, nevoiti să aștepte pentru consult sau pentru eliberarea de retete medicale la Policlinica Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviște, în conditii care le puteau periclita sănătatea; conditiile improprii în care erau consultati pacientii suspecti de Covid 19 în cortul de triaj al Spitalului Judetean de Urgentă Buzău; întârzieri la nivelul unor primării din judetele Prahova Buzău cu privire la Plata indemniza!iilor persoanelor cu handicap, ca urmare a tergiversării suplimentării de la bugetul de stat a fondurilor necesare etc.

Totodată au fost întreprinse demersuri scrise către directiile generale de asistentă socială din cele 3 judete aflate în competenta teritorială a biroului, respectiv Prahova, Buzău Dâmbovita ca urmare a declarării stării de urgentă a măsurilor de distantare fizică impuse, pentru protectia persoanelor vulnerabile din comunităti (copii, persoane cu handicap, vârstnici, persoane aflate în autoizolare etc.).

In anul 2020, la nivelul Biroului Teritorial Ploiești s-au realizat 9 anchete. Acestea au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de Constitutia României la art. 22 (dreptul la viață, la integritate fizică și psihică), art. 49 (protecția copiilor și a tinerilor), art. 32 (dreptul la învãțãturã), art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătătii), art. 41 ( munca și protecția socială a muncii), art. 44 (dreptul de proprietate privată), art. 52 (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică) au fost realizate la Scoala Gimnazială nr. 1 Hulubești, judetul Dâmbovita, Centrul de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte Nedelea, judetul Prahova, Scoala Gimnazială Mihai Viteazul din Pucioasa, judetul Dâmbovita, Scoala Gimnazială „Nichita Stănescu” comuna Ceptura, judetul Prahova, Primăria comunei Blejoi, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovita, Primăria comunei Costeștii din Vale, judetul Dâmbovita, Penitenciarul Mărgineni, judetul Dâmbovita, Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” PloieSi.

Pentru remedierea deficientelor constatate în urma acestor verificări au fost emise 9 recomandări de către Avocatul Poporului, conducătorilor institutiilor publice, 8 dintre acestea flind însușite în totalitate, o singură recomandare aflându-se încă în termenul legal de însușire.

Reamintim cetătenilor că Biroul Teritorial Ploiști al institutiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploiști, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155 (palatul administrativ); tel./fax — 0244-593.227, iar petitiile pot fi trimise prin POștă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesati site-ul institutiei Avocatul Poporului (www.avp.ro unde veti regăsi informatii detalitate cu privire la activitatea institutiei).

Maria Mirabela Mãlãescu,

Consilier Biroul Teritorial Ploiești al institutiei AVOCATUL POPORULUI