HOTĂRÂRE privind aprobarea scenariului de funcționare a Centrului Școlar de Educație Incluzivă din mun. Buzău și Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău

Hotarare scenarii scoli CȘEI Buzau si C-tin Ivanescu Posta Câlnău NR. 28 08.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scenariului de funcționare a Centrului Școlar de Educație Incluzivă din mun. Buzău și Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 1651/08.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău și adresa nr. 1258/08.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de invățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfasurarea cursurilor din 09.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018.

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data de 09.02.2021, , datorită problemelor de infrastructură, se aprobă scenariul 3 de funcționare la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din mun. Buzău și la Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău, astfel:

  • participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învătământul primar;
  • participarea zilnica, în sistem on-line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Art. 2. Scenariile de funcționare ale acestor unități de învățământ, se vor actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru comunicare către unitățile de invățământ și comitetelor locale pentru situații de urgență Buzău și Poșta Câlnău

P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

 

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren