HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării intervenției de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru distrugerea, pe cale pirotehnică, a arocamentelor de pe D.N. 10 km 87+200, județul Buzău

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării intervenției de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru distrugerea, pe cale pirotehnică, a arocamentelor de pe D.N. 10 km 87+200, județul Buzău 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru  privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile art. 47, alin.(2) din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată și actualizată;

– adresa nr. 2.045.790/18.03.2021 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău;

– adresa nr.19A/196.558/18.03.2021 transmisă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Serviciul Întreținere DN, Autostrăzi și Plan, prin care solicită sprijin pentru degajarea părții carosabile a D.N. 10, km 87+200, ca urmare a căderilor masive de bolovani/stânci de pe versanți din data de 18.03.2021;

– analiza efectuată şi măsurile stabilite în cadrul şedinţei extraordinare  a  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, din data de 18.03.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Aprobarea solicitării intervenției de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru distrugerea, pe cale pirotehnică, a arocamentelor de pe D.N. 10 km 87+200, județul Buzău, prin  structurile profesioniste, cu exonerarea acestora de eventualele pagube colaterale produse în urma executării misiunii, în vederea reluării traficului pe segmentul de drum menționat.

 

Art.2.  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” Buzău prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și instituțiilor implicate.

P R E Ş E D I N T E

SUBP R E F E C T

Marieta Boloș

         VICEPREŞEDINTE                                                              VICEPREŞEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                               p. INSPECTOR ȘEF ISU BUZĂU

 

Neagu Petre Emanoil                                                      Lt. Col. Pascu Mihail Loren