HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea C.A. Rosetti, municipiul Buzău și orașul Pogoanele, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli Buzau Pogoanele CA Rosetti NR. 43-19.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea C.A. Rosetti, municipiul Buzău și orașul Pogoanele, județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021   

 

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2250/19.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 05.02 – 18.02.2021 și adresa nr. 1675/19.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 22.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității C.A. Rosetti (0,88/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea C.A. Rosetti, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul orașului Pogoanele (1,53/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din orașul Pogoanele, județul Buzău.

Art.3. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul municipiului Buzău (1,03/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, cu excepția Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău, care va desfășura activitatea exclusiv în sistem on-line, datorită infrastructurii, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 30/09.02.2021.

Art. 4. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență C.A. Rosetti, Buzău și Pogoanele precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

P. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren