HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatile Pănătău, Țintești, Colți, a Școlii Gimnaziale Constantin Ivănescu Poșta Câlnău și a Grupei de preșcolari din cadrul Școlii Primare Arcanu, com. Scutelnici din județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli Colti. Panatau, Tintesti NR. 36-15.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatile Pănătău, Țintești, Colți, a Școlii Gimnaziale Constantin Ivănescu Poșta Câlnău și a Grupei de preșcolari din cadrul Școlii Primare Arcanu, com. Scutelnici din județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021         

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 1952/15.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, adresa nr. 1487/15.02.2021 și nr. 1495/15.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de invățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfasurarea cursurilor din 15.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Începând cu data de 15.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localităților Pănătău (0,90/1000) și Țintești (0,44/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitațile Pănătău și Țintești, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 15.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul localității Colți (3,18/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 3 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Colți, județul Buzău.

Art.3. Se modifică art. 1 din Hotărârea  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28/08.02.2021 care va avea următorul conținut:

”Începând cu data de 15.02.2021 se aprobă scenariul 2 de funcționare la Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău.”

Art.4. Începând cu data de 15.02.2021 și până în data de 26.02.2021, ca urmare a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 a cadrului didactic al Grupei de preșcolari din cadrul Școlii Primare Arcanu, com. Scutelnici, se aprobă desfășurarea procesului de învățământ în sistem online.

Art.5. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență Pănătău. Țintești, Colți, Poșta Câlnău și Scutelnici, precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

p.P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren