HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat și localitățile Cilibia, Florica, Scutelnici, Blăjani, Țintești, Săgeata, Scorțoasa, Vernești, Mărăcineni, Brăești, Mânzălești, Valea Râmicului, Merei, Amaru, Pănătău, Chiliile, Cozieni, Măgura, Bozioru, Colți, Poșta Câlnău, Breaza, Odăile și Rușețu, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat și localitățile Cilibia, Florica, Scutelnici, Blăjani, Țintești, Săgeata, Scorțoasa, Vernești, Mărăcineni, Brăești, Mânzălești, Valea Râmicului, Merei, Amaru, Pănătău, Chiliile, Cozieni, Măgura, Bozioru, Colți, Poșta Câlnău, Breaza, Odăile și Rușețu, județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2, modificat și completat prin Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3459/280/ 06.03.2021;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 3697/19.03.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău și adresa nr. 2792/19.03.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 22.03.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 22.03.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul  localităților Cilibia (0,00/1000), Florica (0,84/1000) și Scutelnici (0,00/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitățile Cilibia, Florica  și Scutelnici, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 22.03.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul municipiului Râmnicu Sărat (1,10/1000) și a localităților Blăjani (1,01/1000), Țintești (1,11/1000), Săgeata (1,12/1000), Scorțoasa (1,18/1000), Vernești (1,30/1000), Mărăcineni (1,30/1000), Brăești (1,33/1000), Mânzălești (1,34/1000), Valea Râmnicului (1,46/1000), Merei (1,50/1000), Pănătău (1,80/1000), Chiliile (2,06/1000), și Cozieni (2,18/1000),  se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din municipiul Râmnicu Sărat și localitățile Blăjani, Țintești, Săgeata, Scorțoasa, Vernești, Mărăcineni, Brăești, Mânzălești, Valea Râmnicului, Merei, Pănătău, Chiliile și Cozieni, județul Buzău.

           Art.3. Începând cu data de 22.03.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul  localităților Măgura (3,25/1000) și Bozioru (4,12/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 3 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitățile Măgura  și Bozioru, județul Buzău.

          Art.4. Începând cu data de 22.03.2021 se mențin în scenariul 2 de funcționare toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  municipiul Buzău și localitățile Colți, Poșta Câlnău, Breaza, Odăile, Amaru și Rușețu.

Art.5. Începând cu data de 22.03.2021, Grădinița cu Program Normal comuna Breaza și Grădinița cu Program Normal sat Greceanca, comuna Breaza vor trece din scenariul 3 în scenariul 2 de funcționare.

Art. 6. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza saptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, cu excepția depășirii pragului de 6/1000 locuitori, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

Art.7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență Buzău, Râmnicu Sărat, Cilibia, Florica, Scutelnici, Blăjani, Țintești, Săgeata, Scorțoasa, Vernești, Mărăcineni, Brăești, Mânzălești, Valea Râmicului, Merei, Amaru, Pănătău, Chiliile, Cozieni, Măgura, Bozioru, Colți, Poșta Câlnău, Breaza, Odăile și Rușețu precum și Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

 

Marieta Boloș

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren