HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2, modificat și completat prin Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3459/280/ 06.03.2021;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 4479/02.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău în ultimele 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează și adresa nr. 3445/02.04.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 05.04.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 05.04.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul  localităților Măgura (0,093/1000), Mânzălești (0,90/1000), Năeni (0,60/1000), Pănătău (0,90/1000), Scorțoasa (0,39/1000) și Țintești (0,22/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitățile Măgura, Mânzălești, Năeni, Pănătău, Scorțoasa și Țintești, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 05.04.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul localităților Vadu Pașii (1,70/1000), Topliceni (2,55/1000), Tisău (1,37/1000), Siriu (1,57/1000), Racovițeni (1,62/1000), Poșta Câlnău (1,48/1000), Pătârlagele (1,36/1000), Glodeanu Sărat (1,77/1000), Gherăseni (2,46/1000) și Florica (1,69/1000),  se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  din localitățile Vadu Pașii, Topliceni, Tisău, Siriu, Racovițeni, Poșta Câlnău, Pătârlagele, Glodeanu Sărat, Gherăseni  și Florica, județul Buzău.

          Art.3. Începând cu data de 05.04.2021 se mențin în scenariul 2 de funcționare toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat și localitățile Amaru, Berca, Chiliile, Cislău, Costești, Cozieni, Mărăcineni, Merei, Murgești, Odăile, Nehoiu, Pietroasele, Rușețu, Săgeata, Săpoca, Stâlpu, Valea Râmnicului, Vernești și Vintilă Vodă, județul Buzău.

Art.4. Începând cu data de 05.04.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul  localității Bozioru (1,04/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 3 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitatea Bozioru, județul Buzău.

Art.5. Începând cu data de 05.04.2021 se menține în scenariul 3 de funcționare toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitatea Blăjani (3,02/1000), județul Buzău

Art.6. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza saptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, cu excepția depășirii pragului de 6/1000 locuitori, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

Art.7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor locale pentru situații de urgență Măgura, Mânzălești, Năeni, Pănătău, Scorțoasa, Țintești, Vadu Pașii, Topliceni, Tisău, Siriu, Racovițeni, Poșta Câlnău, Pătârlagele, Glodeanu Sărat, Gherăseni, Florica, Buzău, Râmnicu Sărat, Amaru, Berca, Chiliile, Cislău, Costești, Cozieni, Mărăcineni, Merei, Murgești, Odăile, Nehoiu, Pietroasele, Rușețu, Săgeata, Săpoca, Stâlpu, Valea Râmnicului, Vernești, Vintilă Vodă, Bozioru și Blăjani precum și Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

 

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                          Col. Tudoroiu Nicolae