HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ preuniversitar din localitatea Poșta Câlnău și Cernătești din județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli Posta Calnau NR. 31 10.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ preuniversitar din localitatea Poșta Câlnău și Cernătești din județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021  

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 1719/10.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău și adresa nr. 1341/10.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de invățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfasurarea cursurilor din 11.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Începând cu data de 11.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență (1,31/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a următoarelor unități de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Poșta Câlnău:

  • Școala Gimnazială sat Aliceni
  • Grădinița cu Program Normal Poșta Câlnău
  • Grădinița cu Program Normal sat Sudiți
  • Școala Primară sat Sudiți
  • Grădinița cu Program Normal sat Zilișteanca
  • Școala Primară sat Zilișteanca

Art. 2. Începând cu data de 11.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență (0,83/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Cernătești.

Art. 3. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățămân.

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență Poșta Câlnău și Cernătești precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ

P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

 

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren