HOTĂRÂRE privind scenariul de funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE

privind  scenariul de funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021   

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2, modificat și completat prin Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3459/280/ 06.03.2021;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 4278/289.03.201 a Direcției de Sănătate Publică Buzău prin care propune suspendarea procesului de învățământ cu prezență fizică la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău;

–  adresa nr. 3230/29.03.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău, prin care validează propunerea Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău privind desfășurarea tuturor cursurilor în format on-line.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 30.03.2021, se aprobă suspendarea activității didactice cu prezență fizică și trecerea în sistem exclusiv on-line la nivelul  Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău, județul Buzău, pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetului local pentru situații de urgență Buzău, precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitatea de învățământ.

 

P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Marieta Boloș

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren