HOTĂRÂRE privind stabilirea de măsuri pentru buna desfășurare a activității echipelor mobile de vaccinare COVID -19

Hotarare masuri vaccinare

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

HOTĂRÂRE

privind  stabilirea de măsuri pentru buna desfășurare a activității

echipelor mobile de vaccinare COVID -19 

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

–  prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr.1031/2020 privind  aprobarea Strategiei  de vaccinare împotriva COVID -19 în România;

– prevederile Instrucțiunii nr. 39/09.01.2021 a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea SARS-CoV-2 privind aprobarea Planului de acțiune privind vaccinarea COVID-19 la nivel național;

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Începând cu data de 18.01.2021 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al județului Buzău va asigura transportul echipelor mobile de vaccinare, formate dintr-un medic coordonator, 2 asistenți medicali și 1 registrator, de la centrele de vaccinare la centrele rezidențiale, centrele de îngrijire  persoane vârstnice sau alte categorii de persoane pentru care accesul la un centru de vaccinare fix este limitat.

Art.2. Echipele mobile de vaccinare vor fi însoțite de echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Art.3.  Prevederile prevăzute la art.2 și art. 3 vor fi aplicate pe întreaga perioadă de desfășuare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

Art.4.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și comitetelor locale pentru situații de urgență Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești și Vadu Pașii.

p.P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

 

Adina Claudia Moiseanu

 

VICEPREŞEDINTE                                                                      VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                                p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                                 Lt.Col. Pascu Mihail-Loren