HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență aferentă perioadei 29.12.2020 – 11.01.2021 la nivelul localităților Cozieni și Scorțoasa

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

HOTĂRÂRE

privind  validarea ratei de incidență aferentă perioadei  29.12.2020 – 11.01.2021

la nivelul localităților  Cozieni și Scorțoasa

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

–  prevederile art.4 din Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.127/29.12.2020

– adresa nr.383/12.01.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind analiza situației epidemiologice – incidența realizată la nivelul localităților din județul Buzău în perioada 29.12.2020 – 11.01.2021 din județul Buzău și aplicarea măsurilor din H.G. nr.1065/2020.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

 

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1.  Începând cu data de 13.01.2021 se ridică măsurile stabilite la nivelul comunelor  Cozieni (0,53/1000) și Scorțoasa ( 0,39/1000) având în vedere că incidența cumulată în ultimele 14 zile este sub 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori.

    Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și comitetelor locale pentru situații de urgență Cozieni și Scorțoasa.

p. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina  Claudia Moiseanu

 

VICEPREŞEDINTE                                                                             VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI                                                          p. Inspector Șef ISU BUZĂU

                      JUDEȚEAN BUZĂU

Neagu Petre Emanoil                                                                           Lt.Col. Pascu Mihail-Loren