Hotarare scenarii scoli CȘEI Buzau si C-tin Ivanescu Posta Câlnău NR. 30 09.02.2021

Hotarare scenarii scoli CȘEI Buzau si C-tin Ivanescu Posta Câlnău NR. 30 09.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scenariului de funcționare a Centrului Școlar de Educație Incluzivă din mun. Buzău și Școala Gimnazială Constantin Ivănescu Poșta Câlnău

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– adresa nr.1300/09.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău;

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018.

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se modifică art. 1 din Hotărârea  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28/08.02.2021 care va avea următorul conținut:

-participarea zilnică, în sistem on-line a elevilor din toate clasele/anii de studiu din Centrul Școlar de Educație Incluzivă din mun. Buzău și Școala Gimnazială ,,Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, datorită infrastructurii (lipsa fizică a spațiilor, nerealizarea recepției la lucrările de reabilitare a clădirii unității de învățământ).

Art. 2. Scenariile de funcționare ale acestor unități de învățământ, se vor actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de  infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

 

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru comunicare către unitățile de invățământ și comitetelor locale pentru situații de urgență Buzău și Poșta Câlnău.

P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren