LISTA PREFECȚILOR JUDEȚULUI BUZĂU

PREFECȚI ai JUDEȚULUI BUZĂU (1859 – 1948)

1. Scarlat Voinescu 14.feb.1859 – sept.1859

2. I. Angelescu sept 1859

3. Costache Scorțeanu 1.oct.1859

4. Al. Catargiu 25.feb.1860

5. Ion Panaitescu   iulie.1860

6. Constantin Ghiuloghu 18.sep.1861

7. Istrate Negulescu – sept.1862

8. N. Gorovei – iunie.1863

9. C. Cotescu – 9.iulie.1863

10. D. Chirculescu – 31.iulie.1864

11. Nicolae Iacovache – 1.ian.1865

12. Costache Deșliu – 5.mar.1866

13. Pantazi Ghica – 23.iul.1866

14. Mihai Pleșeianu – 1.iun.1867

15. C. Al. Borănescu – 5.feb.1869

16. G. Bilciurescu – 1.mar.1870

17. D. Filitti – 6.mai.1870 –

18. N. Al. Iacovacnc – 19.mai.1870

19. I. Urlățeanu – 3.mar.1871

20. D. Filitti – 23.mar.1871

21. G. Ghijionescu – provizoriu 30.nov.1871

22. I. I. Arion – 26.ian.1872

23. I. Stîlpeanu – 4.feb.1873

24. D. Filittis -7.iun.1874

25. N. Iacovache – 23.ian.1875

26. N. Popescu – 16.apr.1876

27. G. CH. Filipescu – 4.mai. 1876

28. B.N. Racoviță – 1.aug.1876

29. Constantin Borcănescu – 25.feb.1877

30. Grețeanu – provizoriu – 8.mar.1877

31. C.A. Borănescu – 24.mar.1877

32. A. Lapatti – 1878

33. Al. Demetriadi – 18.feb.1879

34. G. Alexandrescu – provizoriu – 12.oct.1879

35. G. Pruncu – 23.oct.1879

36. G. Boian – 5.feb.1880

37. C. Manolescu – 23.ian.1881

38. Ion Urlățeanu – 21.oct.1882

Instituția Prefectului, prin Legea din 1 martie 1883, care modifica prevederile legii din 1864 și a celei din martie 1872, suferă o restrângere a atribuțiilor care-i reveneau prefectului, el nemaifiind decât „agent executor al deciziunilor consiliului și comitetului, pe care le încredințează prezidentului comitetului permanent. Prefectul trebuie să-i dea acestuia concursul necesar”.

39. V. Obedeanu – 6.feb.1884

40. C. Alexandrescu – provizoriu – 16.iul.1885

41. R. Davidescu – 30.nov.1884

42. I. Urlățeanu – 22.dec.1885

43. Al. D. Picleanu – 11.apr.1888

44. Al. Dristorian – 18.apr.1889

45. D. Murgescu – provizoriu – 11.nov.1889

46. G.C. Cîrlova – 14.nov.1889

47. Nicolae Nae Garoflid – 30.mar.1890

48. Emil P. Teodoru – 25.feb.1891

 Prin Legea din 1 noiembrie 1892 privind organizarea autorităților administrative exterioare, dependente de Ministerul de Interne și fixarea circumscripțiunilor administrative, instituția prefectului era abilitată cu atribuții care conturau deplin această funcție. Se precizează în lege că „în capul fiecărui județ este câte un prefect”, „numit prin decret regal, la recomandarea Ministrului de Interne” și „reprezintă puterea executivă în toată circumscripțiunea supusă administrațiunii sale”.

49. C.P. Filitti – 1.ian.1892

50. Paul Teodoru – 15.nov.1893

51. Atanasie I. Cătuneanu – 9.oct.1895

52. E. Dănescu – 20.mai.1897

53. Emil Toedoru – 13.apr. 1899

54. P.T. Sfetescu – 28.apr. 1899

55. Constantin Vasiliu – 17.iun.1899

56. Anton Bărdescu – 19.iun.1899

57. N. Bărbulescu – 28.iul.1900

58. C. C. Iarca – 17.feb.1901

59. George Georgescu – 1907 – 1910 (?)

60. Nicu Bărbulescu – 1906

61. Anton Bărdescu – 23.dec.1904 – 1907

62. C. C. Iarca – 1907

63. C. TIsescu – 20.dec. 1910

64. Mihail Pherichide – 20.oct. 1912

65. George Dunca – 7.ian.1914

66. Mihail Haralamb – 28.oct.1918

67. Mihail Nacian – 6.oct.1919

68. Apostol Albu – 30.dec.1919

69. Petru D. Zaharescu  – 16.mar.1920

70. Anton Filoti – 22.dec.1921

71. Dr. Titu Oroveanu

72. Ștefan Belu – 29.dec.1924

În Legea 95 din 13.iunie.1925 de Unificare Administrativă instituția prefectului era tratată ca reprezentând autoritatea centrală, având atribuții de control. Prefectul era numit prin decret regal, în urma propunerii Ministrului de Interne. Pentru a putea fi numit prefect, pe lângă condițiile generale cerute funcționarilor publici, candidatul trebuia să aibă 30 de ani împliniți și să posede diploma unei școli superioare recunoscute de stat, în afara celor care au funcționat în această funcție cel puțin un an.

73. Mr. Aviator Peneș Ion – 13.mar.1926

74. Ion Manolescu – 9.nov.1926

75. Cpt. Chiricuță Anton – 7.iun.1927

76. Remus Nestor – 22. iun.1927

77. Apostol Albu – 11.nov.1928

78. N.A. Constantinescu – apr. 1928

Legea 167 pentru organizarea administrațiunii locale din 3 august 1929 este prima care delimitează autoritățile colectivităților alese de cele numite. Prefectul nu mai este șeful administrației județene, fiind „reprezentant al guvernului”. El exercită „controlul și supravegherea tuturor administrațiilor locale”. În calitate de delegat al autorității centrale el reprezenta guvernul și puterea executivă. Legea aduce în planul vieții administrative a țării o nouă instituție – comisia administrativă a județului, al cărei președinte era prefectul. 

79. Horia Furtună – 21. aug. 1931

80. Nicolae Anghel – 21. aug. 1932

81. Constantin Tegăneanu – 15.nov. 1933

Legea 569 administrativă din 26.03.1936 conferă prefectului un rol deosebit de important ca șef al administrației județene, care supraveghea toate așezămintele culturale și serviciile publice. Era de asemenea șeful poliției și jandarmeriei.

82. Remus Nestor – 20.nov. 1937

83. N. Diaconescu – 7.dec.1937

84. Vasile Antonescu – 28.dec.1937

85. Dan. V. Antonescu – 31.ian. 1938

86. Col. I. Dinulescu – 10.feb. 1938

87. C. Constantinescu – 5.iun. 1940

88. G-ral. Nicolae Bădescu – 15. iul. 1940

89. Emanoil Hagi Moscu – 16.sep.1940

Fosta CLĂDIRE A PREFECTURII fusese construită în zona care acum este ocupată de Parcul din fața Liceului B.P. Hasdeu.
A fost avariată grav la cutremului din 1940, fiind abandonată apoi demolată. Birourile s-au mutat mai întâi in casă particulară, (casele Gerota din centrul orașului) iar în 1942 se va muta în Palatul Comunal, aripa estică.

FOTO VECHEA CLĂDIRE – aici

90. Col. Voicu Mihail – 24.ian.1941

91.  Dumitru Tănăsescu – 4.dec.1941

92. Col. Ianescu – 1.mar.1944

93. Ștefan Huțan – provizoriu – 2. oct. 1944

94. G-ral Al. Nicolici – 1.nov.1944

95. Emil Procopiescu – 1.ian.1945

96. Valeriu Pătârlăgeanu – 15.nov.1945

97. Constantin Coșereanu – 4.feb.1946

98. Stelian Zissu – 18.sep.1947

99. Constantin Coșereanu – 29.dec.1947

100. Dr. I. Gh. Șerbănescu – iul.1948

 

 După anul 1949 regimul comunist a desfiinţat Instituţia Prefectului, aceasta fiind reînființată în 1990.

PREFECȚI ai JUDEȚULUI BUZĂU (1990 – prezent)

Prin Legea nr. 5/1990, privind administraţia judeţelor, municipiilor oraşelor şi comunelor, până la organizarea alegerilor generale se readuce în viaţa administrativă a ţării Prefectura  ca institutie a  administraţiei de stat cu competenţă generală, compusă din: un prefect, doi subprefecţi, un secretar şi şapte membri. Legea stabilea atât modul de organizare, cât şi atribuţiile acestei instituţii.

1. Radu Aurelian 1990 – 1991

2. Gubandru Aurel 1991 – 1996

3. Bodea Gheorghe 1996 – 2000

4. Ion Vasile 2000 – 2004

În prezent atribuțiile prefectului și modul de funcționare a Instituției Prefectului sunt reglementate prin Legea340/2004

 5. Ciolacu Ion-Marcel nov-dec 2004

6. Bîgiu Marian Cristinel 2005 – 2007

7. Balaban Alexandru Gabriel 2007 – 2009

8. Ungureanu Valeriu 2009 (ian) – 2009 (oct)

9. Beganu Paul 2009 – 2012

10. Baltă Gabriel 2012-2014

11. Buleandră Maria 2014 – 2015

12. Sava George 2015 – 2016

13. Mitrea Aurelia 2016 – 2017

14. Ichim Carmen Adriana 2017 (apr) – 2019 (dec)

15. Dimian Leonard 2019 (dec) – prezent