Modificarea formularului fișei medicale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere

Informare

Apariția Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1049 din 5 iulie 2019 privind modificarea OMS nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul conduce, printre altele, la modificarea formularului fișei medicale pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto.

Începând cu data de 16.07.2019 (data intrării în vigoare a Ordinului) urmează a se prezenta la dosarul de preschimbare a permiselor de conducere românești și străine fișe medicale conform noului model.

În cazul fișelor de școlarizare care atestă absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică este importantă încadrarea în termenul de valabilitate de 6 luni a examinării medicale.

Actul normativ menționat este disponibil în format PDF sau la link-ul către portalul http://legislatie.just.ro