ORDIN nr. 213/11.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzău

ORDIN nr. 213/11.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzău

 

         Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noul coronavirus;

– prevederile Ordinului Prefectului Județul Buzău nr.5/2017 privind aprobarea  Regulamentului de ordine internă

             În temeiul art.275 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Prefectul judeţului Buzău emite următorul

 

ORDIN:

 

          Art.1. Începând cu data de 11.03.2020 până la data de 31.03.2020 se suspendă organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Buzău, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației.

Art.2.  Se suspendă activitățile  de audiențe acordate de conducerea Instituției Prefectului – Județul Buzău, pentru aceeași perioadă, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației.

       Art.3. Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, va duce la  îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare instituţiilor interesate.

 

  P R E F E C T

 Leonard Dimian

SUBPREFECT

Alecu Vasile

 

                                                                                                                       Vizat                                                                       

Control de legalitate ,

Şef serviciu  Militaru Vasile

 

Buzău 11.03.2020

Nr. 213