ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Drapelului Naţional al României”

ORDINUL 383/22.06.2020  privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Drapelului Naţional al României”

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZÃU

ORDIN

privind organizarea manifestărilor dedicate 

”Zilei Drapelului Naţional al României

 

 

  Având în vedere:

  • prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional;
  • prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.7877/22.06.2020, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

     În temeiul art. 275 alin. (1) din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei drapelului naţional”, în perioada 25 – 26 iunie 2020, care se vor desfăşura pe platoul din fața primăriei Buzău, la Catedrala Arhiepiscopală și în Piața Dacia.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

                                                        P R E F E C T,

                                                      Leonard Dimian

                                                                                                     

                                                                                                  SUBPREFECT,                                                                                                                   

                                                                                                                     Alecu Vasile

 

Vizat

Buzău, 22.06.2020                                                                                              Control de legalitate,

Nr. 383                                                                                 Şef Serviciu,  Militaru Vasile