ORDINUL PREFECTULUI nr. 341/22.05.2019 privind organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ”Zilei Eroilor” – 06 iunie 2019

ORDINUL PREFECTULUI – disponibil aici 


ORDIN
privind organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi
”Zilei Eroilor” – 06 iunie 2019

 

Având în vedere:

  • prevederile art. 39 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, actualizată;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.6874/21.05.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

 

Art.  1   Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Eroilor”, în data de 06 iunie 2019, începând cu ora 12.00, la „Domul Central” din Cimitirul Eroilor, municipiul Buzău, de la ora 13.30 la „Bustul generalului Ştefan Guşă” din localitatea Spătaru şi de la ora 21.30, în Cimitirul  Eroilor din municipiul Buzău.
Art. 2  Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie în municipiul Buzău şi în localitatea Spătaru, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
     Art. 3  Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie în  municipiul Buzău, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
     Art. 4 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.
Art. 5  Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

P R E F E C T,
Carmen – Adriana ICHIM

 

                                                                                       SUBPREFECT,
                                                                                      Petrică-Lucian FOCA

                                                                                                             

Vizat
Buzău, 22.05.2019                                                                             Control de legalitate,
Nr. 341                                                                                        Şef Serviciu,  Militaru Vasile