Ordinul Prefectului nr. 625/8.10.2018 privind organizarea festivităților dedicate „Zilei Armatei României”

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU

 

ORDIN privind organizarea festivităţilor dedicate  ”Zilei Armatei României

          Având în vedere:

 • prevederile Decretului nr.381/1959 pentru declararea zilei de 25 octombrie ca „Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române”;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr. 13744/08.10.2018, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene,dezvoltare economică strategii guvernamentale, servicii deconcentrate şi situaţii de urgenţă;

            În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

Art. 1 Se aprobă organizarea  festivităţilor  dedicate  „Zilei  Armatei României”, care se vor desfăşura în data de 25 octombrie 2018, în localitatea Siriu, la Cimitirul Eroilor SIRIU începând cu ora 11.00 și în Municipiul Buzău, la Cimitirul Eroilor începând cu ora 19.15.

Art. 2  Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, în localitatea Siriu, conform anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3  Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie, în municipiul Buzău, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 4  Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare naţională.

Art. 5  Serviciul  afaceri  europene, dezvoltare  economică,  strategii  guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

P R E F E C T,

                                                Carmen-Adriana Ichim

 

                                                                  SUBPREFECT,

Petrică-Lucian FOCA                                       

 

                                                                                                                                          Vizat

Control de legalitate,

Buzău, 08.10.2018                                                                                 Sef serviciu Militaru Vasile

Nr.625

Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă

 


 

ROMÂNIA      MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

Anexa nr.1 la O.P. nr. 625/08.10.2018

 

 

APROB,

                                                                                                PREFECT,

 

                                                                                        Carmen-Adriana Ichim

 

 

DE ACORD,

COMANDANTUL GARNIZOANEI BUZĂU,

               General de brigadă

 

               Gheorghiță Vlad

 

 

 

PROGRAMUL

DESFĂŞURĂRII  FESTIVITĂŢILOR  ORGANIZATE CU PRILEJUL

„ ZILEI  ARMATEI ROMÂNIEI ” – 25 octombrie 2018

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Cimitirul Eroilor SIRIU – ora 11.00.

 

 

 1. PARTICIPANŢI:
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Primăria localității Siriu;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • N.V.R. – filiala Buzău;
  • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • R.P.I.A. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Paraşutiştilor „Şoimii” Buzău;
  • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere;
  • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
  • Camera de Conturi Buzău;
  • Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 • Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;
 • Muzeul Județean Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor „Club 22” Buzău ;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Cadre militare din U.M. din garnizoană;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 

 

 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢILOR:

 

 

 

ORA ACTIVITATEA DURATA
11.00

11.01

– Intonarea semnalului de trompet „ATENȚIUNE !”

Întâmpinarea persoanelor oficiale;

1 min.
11.01

 

11.02

Deplasarea prefectului judeţului Buzău şi comandantului garnizoanei, în faţa „Drapelului de luptă” şi salutul acestuia.

– Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min
11.02

11.04

– Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL” al României. 2 min
11.04

11.14

Oficierea serviciului religios. 10 min.
11.14

11.22

Alocuţiuni :

– Comandantul Garnizoanei Buzău.

8 min.
11.22

11.32

– Depunerea de coroane şi jerbe de flori. 10 min.
11.32

11.33

– Incheierea ceremoniei militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori. 1 min.
11.33

11.43

– Spectacol literar – muzical : elevii şcolilor gimnaziale din localitatea SIRIU. 10 min.
11.43

11.47

– Realizarea dispozitivului de defilare;

– Deplasarea participanţilor pentru primirea onorului Gărzii de Onoare.

4 min
11.47

11.50

– Defilarea Gărzii de Onoare. 3 min

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

–  în data de 25.10.2018 între orele 08.45 – 10.25 – asigurarea/coordonarea deplasării coloanei de autovehicule militare pe traseul : U.M. 01671 Buzău, Kaufland Sud, Varianta, Fabrica de Bere, str. Transilvaniei, D.N. 10, Cimitirul Eroilor SIRIU şi retur între orele 11.50 – 13.30 : Inspectoratul de Poliţie Județean Buzău;

– în data de 25.10.2018 între orele 10.30 – 12.30 – interzicerea staţionării, opririi, parcării şi restricţionarea circulaţiei în zona Cimitirul Eroilor din localitatea SIRIU : Inspectoratul de Poliţie Județean Buzău.

 

 1. 6. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE :

– în data de 25.10.2018 între orele 10.00 – 12.30 : Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va asigura ordinea şi paza în zona de desfăşurare a ceremoniei militare.

 

În data de 16.10.2018 la ora 11.00 câte un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie Județean Buzău (Serviciul Rutier) și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean să fie prezent, pentru precizări suplimentare la activitatea de executare a recunoașterilor la Cimitirul Eroilor SIRIU.

 

 1. SONORIZAREA:

– se va asigura de către Primăria Siriu și Cercul Militar  Buzău.

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS:

   asigurat de preoţii militari din garnizoana Buzău împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIA LOCALĂ LA FESTIVITATE:

– prin grija autorităţilor locale.

 

 1. ALTE DETALII:
 • PRIMĂRIA SIRIU va asigura:
  • Curățenia și arborarea însemnelor de stat la locul de desfășurare a ceremoniei;
  • Instalarea scenelor pentru participanți și a mijloacelor de sonorizare în locațiile stabilite – în data de 25.10.2018 între orele 10.00 – 12.30.

 

 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUZĂU va asigura o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activității – în data de 25.10.2018 între orele 10.30 – 12.30;

 

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR BUZĂU va asigura : 150 elevi din cadrul şcolii gimnaziale din Siriu și a școlii gimnaziale și a liceului Nehoiu : în data de 25.10.2018 la Cimitirul Eroilor Siriu – ora 10.30;

 

 • Antrenamentul general cu Garda de Onoare, va avea loc în data de 23.10.2018 ora 12.00, la sediul U.M. 01671 Buzău.

                                                                                                                          

 

 

ORDINEA DE PRECĂDERE

 

– CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI – 25 octombrie 2018 –

 

 

 

 

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Primăria localității Siriu;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Garnizoana Buzău.

 

 

 

 • Pe lentele coroanei se va înscrie:

– (lenta din dreapta) – denumirea instituţiei;

– (lenta din stânga) – următorul text:

OMAGIU  OSTAŞILOR CĂZUŢI ÎN LUPTA PENTRU ŢARĂ”

 

 


 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

 

Anexa nr. 2  la O.P. nr. 625/08.10.2018

 

 

APROB,

                                                                                                PREFECT,

 

                                                                                        Carmen-Adriana Ichim

DE ACORD,

COMANDANTUL GARNIZOANEI BUZĂU,

               General de brigadă

 

                Gheorghiță Vlad

 

 

 

 

P R O G R A M U L
DESFĂŞURĂRII CEREMONIEI MILITARE ŞI RELIGIOASE DE APRINDERE A UNEI CANDELE ȘI DEPUNERE A UNEI FLORI LA FIECARE CRUCE DE EROU DIN  „CIMITIRUL EROILOR” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, PRILEJUITĂ DE SĂRBĂTORIREA „ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI ” –  25 OCTOMBRIE 2018

 

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Cimitirul Eroilor – municipiul Buzău – ora 19.15

 

 1. PARTICIPANŢI :
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • N.V.R. – filiala Buzău;
  • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • R.P.I.A. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Paraşutiştilor „Şoimii” Buzău;
  • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere;
  • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
  • Camera de Conturi Buzău;
  • Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 • Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
 • Muzeul Județean Buzău;
 • Fundația „Sfântul SAVA” Buzău;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor „Club 22” Buzău ;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
 • Cadre militare din U.M. din garnizoană;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 1. DESFĂŞURAREA CEREMONIEI :

 

 

ORA ACTIVITATEA DURATA OBS.
19.15

19.16

– Intonarea semnalului de trompet „ATENȚIUNE !”

Întâmpinarea persoanelor oficiale.

1 min.  
19.16

 

19.17

Deplasarea prefectului judeţului Buzău şi comandantului garnizoanei, în faţa „Drapelului de luptă” şi salutul acestuia;

– Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min.  
19.17

19.19

– Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL” al României. 2 min.  
19.19

19.30

Oficierea serviciului religios. 11 min.  
19.30

 

19.45

– Intonarea semnalului de trompet „ATENȚIUNE !”

– Aprinderea unei candele și depunerea unei flori la fiecare cruce de erou din Cimitirul Eroilor.

15  min.  

 

19.45

19.46

– Intonarea semnalului de trompet „STINGEREA !” 1 min.  

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Pluton de militari;
 • Muzica Militară.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

– în data de 25.10.2018  între orele 18.30 – 20.30 – zona Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

– în data de 25.10.2018 între orele 18.00 – 20.30 – interzicerea staţionării, opririi şi parcării în zona : Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău : Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE :

– în data de 25.10.2018 între orele 18.00 – 20.30 : Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău și Poliția Locală Buzău, vor asigura ordinea şi paza în zona de desfăşurare a ceremoniei militare.

 

 1. SONORIZAREA :

–   se va asigura de către Cercul Militar Buzău.

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS

–  se va asigura de preoţii militari din garnizoana Buzău împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIA LOCALĂ LA FESTIVITATE:

– prin grija autorităţilor locale.

 

 1. ALTE DETALII:

 

 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUZĂU va asigura :
  • o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activității – în data de 25.10.2018 între orele 18.30 – 20.30;
  • o autospecială de stins incendii cu echipaj de specialitate, pentru asigurarea activității – în data de 25.10.2018 între orele 18.30 – 20.30;

 

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR BUZĂU va asigura : 1000 elevi din cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Buzău : în data de 25.10.2018 la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău – ora 19.00.