ORDINUL PREFECTULUI privind organizarea „Ceremoniei militare prilejuită de dezvelirea machetei Aeronavei L – 39 ZA cu ocazia ” ZILEI FORȚELOR AERIENE ROMÂNE”

Ordinul Prefectului nr. 467 din 15.07.2019 – disponibil aici


ORDIN privind organizarea „Ceremoniei militare prilejuită de dezvelirea  machetei Aeronavei  L – 39 ZA  cu ocazia ” ZILEI FORȚELOR AERIENE ROMÂNE”   

   Având în vedere:

  • adresa nr. 83898 din 12 iulie 2019 a Primăriei Municipiului Buzău, înregistrată la Instituţia  Prefectului Judeţul Buzău sub  nr. 9455 din 12 iulie 2019;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.9456/12.07.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

În temeiul art. 275 alin. (1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

 

Art.  1  Se aprobă organizarea „Ceremoniei militare prilejuită de dezvelirea  machetei Aeronavei  L – 39 ZA  cu ocazia ” ZILEI FORȚELOR AERIENE ROMÂNE”  în data de 19 iulie 2019, începând ora 10.00, în rondul din zona Carrefour de la intrarea în municipiul Buzău dinspre direcția Râmnicu Sărat.

   Art.  2   Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniei militare prilejuită de acest eveniment.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

P R E F E C T,
Carmen – Adriana Ichim

                                                                                       SUBPREFECT,
                                                                                      Leonard Dimian

 

 

Vizat
Buzău, 15.07.2019                                                                                 Control de legalitate,
Nr. 467                                                                                                Şef Serviciu,  Militaru Vasile