ORDINUL PREFECTULUI privind organizarea festivității de absolvire a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” a promoției 2019 ”NICOLAE BĂLCESCU – 200” și de acordare a gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent (31 iulie 2019)

Ordinul Prefectului nr. 445/03.07.2019 disponibil aici


ORDIN privind organizarea festivității de absolvire a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” a promoției 2019 ”NICOLAE BĂLCESCU – 200” și de acordare a gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent

 

Având în vedere:

  • adresa nr. F-1372/27.06.2019 a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Buzău cu nr. 8669/28.06.2019;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.8843/02.07.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

–   În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Festivității de absolvire a promoției de maiștri militari și subofițeri – 2019 „NICOLAE BĂLCESCU – 200” și de acordare a gradului de maistru militar clasa a V-a/Sergent”, în ziua de 31 iulie 2019, ora 09.00 și se vor desfăşura pe platoul din Piaţa Dacia” din municipiul Buzău.
Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guverna- mentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

                                                        P R E F E C T,
                                                 Carmen-Adriana Ichim

                                                                                                    

                                                                                                   SUBPREFECT,
                                                                                                             Leonard Dimian

 

Vizat
Buzău, 03.07.2019                                                                                  Control de legalitate,
Nr. 445                                                                                                      Şef Serviciu,  Militaru Vasile