ORDINUL PREFECTULUI privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Imnului Naţional al României” – 29 iulie 2019 –

Ordinul prefectului nr. 444/03.07.2019 – disponibil aici


ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate  ”Zilei Imnului Naţional al României

          Având în vedere:

  • prevederile Legii nr.99/1998 pentru proclamarea Zilei Imnului Naţional al României;
  • prevederile Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
  • referatul nr.8841/02.07.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

         În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei Imnului Naţional al României”, care se vor desfăşura în data de 29 iulie 2019, începând cu ora 09.00, pe platoul din „Piaţa Dacia”.
Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

  P R E F E C T,
 Camen-Adriana Ichim

                                

                                                                                                 SUBPREFECT,
                                                                                               Leonard Dimian

 

Vizat
Buzău,03.07.2019                                                                          Control de legalitate,
Nr. 444                                                                             Şef Serviciu,  Militaru Vasile