Recensământul General Agricol rundă 2020, perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfășura, pe  teritoriul României , Recensământul General Agricol rundă 2020, conform prevederilor O.U.G. 22/2020 precum și ale calendarului acțiunilor, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol prin Hotărârea nr.1/2021.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru efectuarea Recensământului General Agricol rundă 2020 în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a recensământului au fost create structuri de lucru la nivel central (Comisia Centrală și Secretariatul Tehnic Central) și la nivel teritorial (Comisii județene și secretariate tehnice județene, precum și comisii locale) cu atribuții specifice prevăzute de asemenea în OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

La recensământ sunt colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, indiferent de modul de deținere a acestora, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politică agricolă comună, politică de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

Culegerea datelor va fi realizată prin  interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație  de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă) de către recenzori ( 451 persoane la nivelul județului Buzău).

Conform art.11 alin.1 din OUG 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România rundă 2020, capul/șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze date și informații corecte și complete, să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Menționăm că  datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de codificare ( criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a respondenților. Vă asigurăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate de dumneavoastră au caracter strict confidențial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Data: 09.05.2021