Rezultatul final al concursului de promovare în funcția publică de conducere organizat de Institutia Prefectului – Județul Buzău în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale

rez final (1)

Institutia Prefectului- Judetul Buzau

Comisia de concurs  constituită conform

Ordinului Prefectului nr. 24/2021

Nr. 889/22.01.2020

Rezultatul final

al concursului de promovare în funcția publică de conducere organizat de Institutia Prefectului – Județul Buzău  în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale   

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultatul final:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul obtinut Rezultatul final Obs.
1 17259 Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale RETRAS
2 17911 Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale 55,6 RESPINS  

 

  • Afişat astăzi, 22.01.2020, ora 13,00 la sediul  Institutiei Prefectului- Judetul Buzau 

Secretar,

Dinu  Claudia Georgiana