Rezultatul probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău

REZULTAT proba scrisa SEF SERVICIU (1)

Institutia Prefectului- Judetul Buzau

Comisia de concurs  constituită conform

Ordinului Prefectului nr. 24/2021

Nr. 775/20.01.2021

Rezultatul probei scrise

a concursului de promovare în funcția publică de conducere organizat de Institutia Prefectului – Județul Buzău  în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale

 

       Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul obtinut Rezultatul probei scrise Obs.
1 17259 Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale RETRAS
2 17911 Șef Serviciu, gradul II al Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale 55,6 RESPINS  

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 22.01.2021 ora 10,00, la sediul Institutiei Prefectului – Judetul Buzau;
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ;
  • Afişat astăzi, 20.01.2021, ora  14,00 sediul  Institutiei Prefectului – Judetul Buzau.

Secretar,

Dinu Georgiana