ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 15513/16.11.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 24.11.2022, ora 12:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind campaniile de informare și conștientizare în sprijinul protecției mediului.

Prezintă : Ion Mădălina Elena – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport cu privire la rezultatelor obținute de elevii buzoieni la examenele naţionale 2022 (Evaluare Națională, Examen Național de Bacalaureat, examen de definitivare în învățământ și Examen Național de Titularizare).

Prezintă :Palcău Daniela – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind activitatea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău  în anul 2022.
    Prezintă : Chelcan Gabriel Petru – Coordonator, Comisar şef de poliţie, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind situația Programelor Naționale de Sănătate Curative derulate de Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2022 la nivelul județului Buzău.

Prezintă : Oncel Eliza Roxana – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură în anul 2022.

Prezintă : Gheorghiu Alisa – Director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind modul de implementare a noutăților legislative în domeniul pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale de către Casa Județeană de Pensii Buzău în anul 2022.

Prezintă : Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

Buzău 16.11.2022

Nr. 705

P.M./3 Ex