Alte acte normative

– Publicare informatii cf. art. 33 alin. 4, lit. i din Legea 273/2006 –

ANAF BUZĂU

  • Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – disponibilă aici
  • Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București – disponibilă aici
  • Decizia nr. 6/03.04.2019 a ANAF BUZĂU privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat – disponibilă aici
  • Decizia nr. 7/09.04.2019 a ANAF BUZĂU privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar particular sau confesional acreditat- disponibilă aici
  • Decizia nr. 8/17.05.2019 a ANAF BUZĂU privind repartizarea sumei de 77 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau sau confesional acreditat – disponibilă aici
  • Decizia nr. 10/20.09.2019 a ANAF BUZĂU privind repartizarea, pe UAT-uri, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 – disponibilă aici