Permise auto și înmatriculări

                            INFORMARE 22.06.2023 privind inmatriculările auto online

    Având în vedere noile modificări legislative care vor permite ca înmatriculările auto să se facă online, vă aducem la cunoștință că pentru a beneficia de această operațiune este necesar să vă prezentați la sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Buzău din strada Simila nr. 19, Buzău, pentru a crea conturi de utilizator și pentru a fi atribuite credențialele.

    Pentru a evita aglomerația, aceste operațiuni se vor realiza în intervalul orar 14:00 – 15:00.

INFORMARE 25.01.2023 privind reprezentarea persoanelor juridice 

Având în vedere neajunsurile identificate la nivelul SPCRPCÎV Buzău, dar mai ales necesitatea reglementării unui mod unitar de lucru în ceea ce privește reprezentarea persoanelor juridice pentru înmatricularea vehiculelor, începând cu data de 25.01.2023 se stabilesc următoarele măsuri:

1.Persoanele juridice nu pot delega orice persoană fizică pentru depunerea documentelor și realizarea operațiunii de înmatriculare, decât dacă cea din urmă are legătură cu societatea și acționează în interesul acesteia.

2.Persoanele juridice nu pot delega orice persoană juridică pentru depunerea documentelor și realizarea operațiunii de înmatriculare.

         Ca regulă, în situația în care o persoană juridică dorește să delege o altă persoană juridică, aceasta trebuie să țină cont de îndeplinirea anumitor formalități prevăzute de lege. În accepțiunea DRPCÎV, în afară de cazurile prevăzute de art.7 din OMAI 1501/2006, în orice altă situație când documentele sunt depuse de o altă persoană juridică decât cea care a comercializat vehicululul, solicitările de înmatriculare vor putea fi depuse prin mandatar numai în baza unei procuri speciale în formă autentică.

3.La solicitarea persoanei juridice depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal(persoană fizică), care nu are legătură și nu acționează în interesul persoanei juridice, operațiunile de înmatriculare nu vor putea fi efectuate în lipsa unei procuri speciale în formă autentică.

          De asemenea, la solicitarea entităților fără personalitate juridică, depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operațiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.

          Dovada calității de reprezentant al persoanei juridice poate fi făcută prin depunerea actului constitutiv sau prin depunerea altor documente care atestă această calitate. În cazul angajaților sau al altor persoane care au legătura cu societatea, dovada se va face prin menționarea expresă în cuprinsul împuternicirii/delegației a funcției sau calității deținute în cadrul societății. În lipsa acestei mențiuni, dovada se poate face prin prezentarea unor documente care atesta respectiva calitate(Revisal,adeverință de salariat, extras ONRC,etc)

Șef serviciu,

Inspector de politie,

IONIȚĂ GABRIEL CONSTANTIN

IMPORTANT!

     Având în vedere numărul în creștere al cererilor de înmatriculare / transcrierea dreptului de proprietate / autorizare pentru circulație provizorie adresate SPCRPCIV Buzău, începând cu data de 26 august 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. 41 / 2016, taxele aferente serviciilor solicitate se vor achita exclusiv la Trezoreria Statului, agențiile CEC, oficiile poștale sau prin virament bancar în contul RO35TREZ166502601X012659 deschis la Trezoreria Buzău.

Totodată, cererea de număr preferențial trebuie să cuprindă cel mult 3 variante de combinații de cifre și litere, a căror disponibilitate poate fi verificată anterior pe site-ul drpciv.ro.


 

INFORMARE 19.10.2020

 

Pentru a micșora timpul de așteptare de la absolvirea școlii de șoferi până la susținerea probei teoretice, la nivelul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău s-au adoptat următoarele măsuri:

  • Candidații aflați la prima examinare vor susține proba teoretică în zilele de luni și joi ale săptămânii, în baza programării online;
  • Candidații reexaminați vor susține proba teoretică în zilele de miercuri ale săptămânii, în baza programării online.

 

*** Măsura se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 17.06.2020

 Noi tarife pentru permise de conducere și certificate de înmatriculare

Începând cu data de 17 iunie 2020, tarifele percepute pentru eliberarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare vor fi următoarele:

– permis de conducere auto: 89  lei;

– certificate de înmatriculare: 49  lei.

Pentru stabilirea noilor taxe s-a avut în vedere data ultimei majorări de preț pentru permise și certificate de înmatriculare, respectiv martie 2009, ajustate în limita indicelui prețului de consum (IPC) de 135,10% înregistrat în perioada martie 2009-februarie 2020, respectiv cu indicele prețului de consum de 131,59% rezultat prin luarea în calcul a coeficientului de corecție de 0,9 care reflectă avantajul consumatorului, potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din HG nr. 669/2001.